Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Admin
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 332
Số lượt truy cập: 58598186

Quảng cáo
LỆ THỦY: HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ V GIAI ĐOẠN 2015-2020 29/06/2020 4:02:03 CH
Ngày 29/6, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đặng Đại Tình, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng huyện; các đồng chí trong hội đồng thi đua khen thưởng huyện, đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn trong tỉnh cùng toàn thể điển hình tiên tiến huyện.

0106mt01.jpg

Đồng chí Đặng Đại Tình - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị


5 năm qua, phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến trên huyện Lệ Thủy được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo toàn diện, chính quyền các cấp chú trọng chỉ đạo thực hiện trên từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Các phong trào thi đua được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở đăng ký của từng ngành, từng lĩnh vực; gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác như  “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”…. Các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trong giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Đại Tình, PBT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện biểu dương, chúc mừng những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, trong đó xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đi cùng với phát triển kinh tế phải quan tâm đến văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác công tác thi đua - khen thưởng. Các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành cần quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới để nhân rộng, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Trước mắt đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua chào mừng thành công đại hội đảng các cấp ở cơ sở thành công tốt đẹp, tiến đến chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 08 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020 và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 16 tập thể, cá nhân điển hình của huyện Lệ Thủy.

Ngô Mậu Tình0106mt02.jpg

0106mt03.jpg

Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com