Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
CV 430/BGDĐT 26/01/2010 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT
TT_01_BTC 06/01/2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
CV_1679/SYT 18/12/2009 V/v hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT
28/2009/TT-BGDĐT 10/12/2009 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
44/2009/QH12 25/11/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
44/2009/QH12 25/11/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6, SỐ 44/2009/QH12 NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009
TT_29_2009TT-BGDDT 22/10/2009 Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
TT 28-2009-TT-BGDDT 21/10/2009 TT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
22/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4, SỐ 22/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008
23/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4, SỐ 23/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008
59_2008_TT-BGD_DT 31/10/2008 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập
TT_59_2008_TT-BGDDT 31/10/2008 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập.
37/2008/QĐ-BGDĐT 16/07/2008 Ban hành quy định về phòng học bộ môn
16/2008/QH12 03/06/2008 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 16/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2008
TT 03_2008 03/06/2008 TT-BNV Xet nang ngach
14/2008/QĐ-BGDĐT 07/04/2008 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Mầm non của Bộ GD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2012
ND_14_2008_NDCP 04/02/2008 NĐ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
01/2004/QĐ-BGDĐT 29/01/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
02/2007/QH12 21/11/2007 PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 02/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007
03/2007/QH12 21/11/2007 PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 03/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007

 


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com