Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
58/2010/QH12 15/11/2010 LUẬT VIÊN CHỨC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8, SỐ 58/2010/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010
56/2010/QH12 15/08/2013 LUẬT THANH TRA
55/2010/QH12 17/06/2010 LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7, SỐ 55 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2012
44/2009/QH12 28/12/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6, SỐ 44/2009/QH12 NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009
44/2009/QH12 25/11/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
22/2008/QH12 28/12/2012 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4, SỐ 22/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008
23/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4, SỐ 23/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008
16/2008/QH12 28/12/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 16/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2008
02/2007/QH12 21/11/2007 PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 02/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007
03/2007/QH12 17/09/2010 PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 03/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com