Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011.
05/2011/TT-BGDĐT 10/02/2011 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điểm D Khoản 1 Điều 13; Khoản 2 Điều 16; Khoản 1 Điều 17 và Điểm C Khoản 2 Điều 18 của Điều Lệ Trường Mầm Non ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT
44/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường Mầm non của Bộ GD&ĐT ngày 30/12/2010
41/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học của Bộ GD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010.
2091/QĐ-BGDĐT 25/05/2010 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
14/2008/QĐ-BGDĐT 07/04/2008 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Mầm non của Bộ GD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2012
51/2007/QĐ-BGDĐT 31/08/2007 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Tiểu học của Bộ GD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007.
07/2007/QĐ-BGD&ĐT 02/04/2007 Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ngày 02/4/2007

 


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com