Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1820/SGDTĐ-GDTrH 20/01/2017 Về việc hướng dẫn hoạt động thư viên các trường THCS năm học 2016-2017
2236/SGDĐT-GDTH 25/11/2016 Về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2016-2017 cấp Tiểu học
1420/NXBGDVN 02/11/2016 Danh mục các tủ sách dùng trong TVTH
41/2000/QĐ-BGDĐT 27/09/2016 Về việc ban hành quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, phổ thông
6841/BGDĐT-GDTX 31/12/2015 Về đổi mới Thư viện và phát triển văn hóa đọc
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/03/2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mần non công lập.
7842/BGĐĐT-CSVCTBTH 28/10/2013 Về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của các cơ sở GDĐT
976/UBND - NV 26/07/2013 Về chấn chỉnh việc thực hiện kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.
956/SGDĐT-GDTrH 21/05/2013 Về việc giải thích một số khái niệm trong Công văn 1058 hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trong trường THCS THCS&THPT, THPT
1058/SGDĐT-GDTrH 06/06/2012 Về việc hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường THCS, THCS&THPT, THPT
Số: 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị Định về Tuyển dụng, sử dụng và Quản lý Viên chức
12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011.
05/2011/TT-BGDĐT 10/02/2011 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điểm D Khoản 1 Điều 13; Khoản 2 Điều 16; Khoản 1 Điều 17 và Điểm C Khoản 2 Điều 18 của Điều Lệ Trường Mầm Non ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT
41/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học của Bộ GD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010.
44/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường Mầm non của Bộ GD&ĐT ngày 30/12/2010
58/2010/QH12 15/11/2010 LUẬT VIÊN CHỨC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8, SỐ 58/2010/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010
56/2010/QH12 15/11/2010 LUẬT THANH TRA
55/2010/QH12 17/06/2010 LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7, SỐ 55 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2012
2091/QĐ-BGDĐT 25/05/2010 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
ND 42 CP 15/04/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

 


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com