Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1420/NXBGDVN 02/11/2016 Danh mục các tủ sách dùng trong TVTH
41/2000/QĐ-BGDĐT 14/11/2016 Về việc ban hành quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, phổ thông
6841/BGDĐT-GDTX 31/12/2015 Về đổi mới Thư viện và phát triển văn hóa đọc
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 11/05/2016 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mần non công lập.
7842/BGĐĐT-CSVCTBTH 28/10/2013 Về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của các cơ sở GDĐT
12/2011/TT-BGDĐT 04/01/2013 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011.
05/2011/TT-BGDĐT 10/02/2011 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điểm D Khoản 1 Điều 13; Khoản 2 Điều 16; Khoản 1 Điều 17 và Điểm C Khoản 2 Điều 18 của Điều Lệ Trường Mầm Non ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT
41/2010/TT-BGDĐT 04/01/2013 Thông tư Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học của Bộ GD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010.
44/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường Mầm non của Bộ GD&ĐT ngày 30/12/2010
2091/QĐ-BGDĐT 16/06/2010 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com