Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1820/SGDTĐ-GDTrH 20/01/2017 Về việc hướng dẫn hoạt động thư viên các trường THCS năm học 2016-2017
2236/SGDĐT-GDTH 25/11/2016 Về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2016-2017 cấp Tiểu học
1420/NXBGDVN 02/11/2016 Danh mục các tủ sách dùng trong TVTH
41/2000/QĐ-BGDĐT 27/09/2016 Về việc ban hành quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, phổ thông
6841/BGDĐT-GDTX 31/12/2015 Về đổi mới Thư viện và phát triển văn hóa đọc
7842/BGĐĐT-CSVCTBTH 28/10/2013 Về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của các cơ sở GDĐT
956/SGDĐT-GDTrH 21/05/2013 Về việc giải thích một số khái niệm trong Công văn 1058 hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trong trường THCS THCS&THPT, THPT
1058/SGDĐT-GDTrH 06/06/2012 Về việc hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường THCS, THCS&THPT, THPT
37/2008/QĐ-BGDĐT 16/07/2008 Ban hành quy định về phòng học bộ môn
01/2004/QĐ-BGDĐT 29/01/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
26/2006/TT-BVHTT 21/02/2006 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin
2939/BNV-TL 10/04/2005 Về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức viên chức ngành lưu trữ
07/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
11185/GDTH 17/12/2004 V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường PT
01/2003/QĐ-BGDĐT 01/02/2003 Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

 


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com