Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
Số văn bản 0
Ký hiệu 01/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/01/2008
Người ký Nguyễn Văn Vọng
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
Cơ quan ban hành Bộ và ngang bộ
Phân loại Quyết định


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com