Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/03/2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mần non công lập.
12/2011/TT-BGDĐT 04/01/2013 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011.
05/2011/TT-BGDĐT 10/02/2011 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điểm D Khoản 1 Điều 13; Khoản 2 Điều 16; Khoản 1 Điều 17 và Điểm C Khoản 2 Điều 18 của Điều Lệ Trường Mầm Non ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT
41/2010/TT-BGDĐT 04/01/2013 Thông tư Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học của Bộ GD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010.
44/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường Mầm non của Bộ GD&ĐT ngày 30/12/2010
CV 430/BGDĐT 07/12/2010 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT
TT_01_BTC 06/01/2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
28/2009/TT-BGDĐT 10/12/2009 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
TT_29_2009TT-BGDDT 22/10/2009 Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
TT 28-2009-TT-BGDDT 22/09/2010 TT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com