Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2007/QH12 21/11/2007 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007
02/2007/TTLT-BNV-BTC 24/09/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
ND 143_2007ND_CP 10/09/2007 NĐ Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.
51/2007/QĐ-BGDĐT 31/08/2007 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Tiểu học của Bộ GD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007.
CT20-TTG2007 24/08/2007 Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước
132/2007/NĐ-CP 08/08/2007 Về chính sách tinh giản biên chế
01/2007/QH12 04/08/2007 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA QUỐC HỘI SỐ 01/2007/QH12 NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2007
34/2007/PL-UBTVQH11 20/04/2007 PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007
07/2007/QĐ-BGD&ĐT 02/04/2007 Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ngày 02/4/2007
73/2006/QH11 29/11/2006 LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10, SỐ 73/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006
16/2006/TTLT/BLĐTBXH 20/11/2006 Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
35_2006TTLT 23/08/2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
TT_ 71_TH ND 43CP 09/08/2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006
61/2006/NĐ-CP 20/06/2006 Về chính sách đối với nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
ND 43/2006 25/04/2006 QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
QD_06_2006QD-BNV 21/03/2006 QĐ Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.
26/2006/TT-BVHTT 21/02/2006 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin
TT 01-2006-BGD 23/01/2006 Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
99/2005/NĐ-CP 28/07/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân
38/2005/QH11 14/06/2005 LUẬT GIÁO DỤC

 


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com