Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Dương Văn Dũng
Dương Văn Dũng
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 214
Số lượt truy cập: 62902886

Quảng cáo
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 3/2024 3/11/2024 8:28:23 PM
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tháng 3/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 218/GDĐT ngày 11/3/2024 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL trong tháng 3/2024 như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và học viên tại cơ quan, đơn vị những nội dung cơ bản của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính Phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa; Thông tư số 01/2024/TT-BGTVT ngày 26/01/2024 của  Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt …

3. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính khi có yêu cầu.

Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phụ huynh, học sinh sử dụng tài khoản định danh điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích của Đề án 06; bảo vệ an toàn dữ liệu và thông tin cá nhân trên môi trường điện tử… trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác. Phát huy tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong sử dụng các tiện ích của Đề án 06, các ứng dụng của thẻ CCCD, VNeID, DVC trực tuyến.

4. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát.

6. Phổ biến, quán triệt Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2024-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành Giáo dục và Đào tạo và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn

PL

pbpl.jpg

Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com