Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Dương Văn Dũng
Dương Văn Dũng
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 191
Số lượt truy cập: 62902886

Quảng cáo
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 11/2023 11/12/2023 3:55:07 PM
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 10/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1315/GDĐT ngày 08/11/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL trong tháng 11/2023 như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch số 1951/KH-UBND ngày 28/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 897/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành về thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn dân, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tuyên truyền Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

3. Tăng cường tuyên truyền phổ biến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Bình của các cơ quan đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, pháp luật về cứu hộ, cứu nạn và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo để phục vụ hoạt động PBGDPL và tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Triển khai tuyên truyền các nội dung của Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh.

6. Tuyên truyền Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Tuyên truyền Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành GDĐT và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn

PL

pbpl.jpg

Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com