Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Admin
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 245
Số lượt truy cập: 47251498

Quảng cáo
II. Danh sách các đơn vị đạt chuẩn quốc gia: 28/07/2014 1:47:25 CH

CÁC ĐƠN VỊ  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

ĐẾN HẾT NĂM 2020

 I. Tổng hợp

1. Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia: 20 đơn vị

Mức độ 1: 18 đơn vị

Mức độ 2: 02 đơn vị

2. Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia: 26 đơn vị 

Mức độ 1: 19 đơn vị

Mức độ 2: 07 đơn vị

3. Trường THCS và TH&THCS đạt chuẩn Quốc gia: 23 đơn vị

II. Chi tiết:


TT

TÊN TRƯỜNG

Năm công nhận

Năm công nhận lại mức độ 1

Năm công nhận mức độ 2

Các đơn vị Mầm non:

1

Trường MN Hoa Mai

TT Kiến Giang

2005

2014

 

2

Trường MN Liên Thuỷ

Xã Liên Thuỷ

2005

2020 

 

3

Trường MN Phong Thuỷ

Xã Phong Thuỷ

2006

 

 

4

Trường MN An Thuỷ

Xã An Thuỷ

2008

2014

 

5

Trường MN Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

2009

2015

 

6

Trường MN Xuân Thủy

Xã Xuân Thủy

2009

2015

 

7

Trường MN Phú Thủy

Xã Phú Thủy

2009

2016 

 

8

Trường MN Cam Thủy

Xã Cam Thủy

2010

 

 

9

Trường MN Lộc Thủy

Xã Lộc Thủy

2011

 

 

10

Trường MN Mỹ Thủy

Xã Mỹ Thủy

2012

 

 2017

11

Trường MN Ngư Thủy Nam

Xã NgưThủy Nam

2013

2017 

 

12

Trường MN Dương Thủy

Xã Dương Thủy

2013

 

 

13

Trường MN TT Lệ Ninh

TT Lệ Ninh

2014

2020 

 

14

Trường MN Trường Thủy

Xã Trường Thủy

2015

 

2018 

15

Trường MN Mai Thủy

Xã Mai Thủy

2015

 

 

16

Trường MN Tân Thủy

Xã Tân Thủy

2016

 

 

17

Trường MN Sơn Thủy

Xã Sơn Thủy

2017

 

 

18

Trường MN Kiến Giang

TT Kiến Giang

2017

 

 

19

Trường MN Hồng Thủy

Xã Hồng Thủy

2018

 

 

20

Trường MN Hoa Thủy

Xã Hoa Thủy

2018

 

 

Các đơn vị bậc Tiểu học:

Mức độ 2

1

Trường TH số 1 Kiến Giang

TT Kiến Giang

2006

 

2016

2

Trường TH Mỹ Thuỷ

Xã Mỹ Thuỷ

2007

 

2017

3

Trường TH Mai Thuỷ

Xã Mai Thuỷ

2008

 

2013

4

Trường TH Tân Thủy

Xã Tân Thủy

2009

 

2014

5

Trường TH Số 2 An Thủy

Xã An Thủy

2011

 

2016

6

Trường TH Phú Thủy

Xã Phú Thủy

2012

 

 

7

Trường TH số 2 Liên Thủy

Xã Liên Thủy2016

 

 

 

 

 

 

Mức độ 1

1

Trường TH Văn Thuỷ

Xã  Văn Thuỷ

2003

2017

 

2

Trường TH Dương Thuỷ

Xã Dương Thuỷ

2003

2013

 

3

Trường TH số 1 Sen Thuỷ

Xã Sen Thuỷ

2008

2013

 

4

Trường TH số 2 Phong Thuỷ

Xã Phong Thuỷ

2002

2014

 

5

Trường TH Hưng Thuỷ

Xã Hưng Thuỷ

2004

2014

 

6

Trường TH Sơn Thuỷ

Xã Sơn Thuỷ

2004

2015

 

7

Trường TH Số 2 Hồng Thủy

Xã Hồng Thủy

2015

 

 

8

Trường TH số 2 Sen Thuỷ

Xã Sen Thuỷ

2006

2016

 

9

Trường TH Thanh Thuỷ

Xã Thanh Thuỷ

2006

2016

 

10

Trường TH Thái Thuỷ

Xã Thái Thuỷ

2005

2016

 

11

Trường TH Đại Phong

Xã Phong Thuỷ

2000

2016

12

Trường TH số 1 An Thuỷ

Xã An Thuỷ

2001

2016

 

13

Trường TH số 2 Kiến Giang

TT Kiến Giang

2000

2016

14

Trường TH số 1 Liên Thuỷ

Xã Liên Thuỷ

2000

2016

15

Trường TH Xuân Thuỷ

Xã Xuân Thuỷ

2001

2016

16

Trường TH số 1 Hồng Thuỷ

Xã Hồng Thuỷ

2000

2017

 

17

Trường TH Lộc Thuỷ

Xã Lộc Thuỷ

2003

2017

 

18

Trường TH Hoa Thuỷ

Xã Hoa Thuỷ

2000

2018

19

Trường TH Lệ Ninh

TT Lệ Ninh

2002

2018

Các đơn vị bậc THCS:

1

Trường THCS Mai Thủy

Xã Mai Thủy

2009

 

 

2

Trường THCS Kiến Giang

TT Kiến Giang

2008

2014

 

3

Trường THCS Dương Thuỷ

Xã Dương Thuỷ

2006

2014

 

4

Trường THCS An Thuỷ

Xã An Thuỷ

2008

2014 

 

5

Trường THCS Lộc Thuỷ

Xã Lộc Thuỷ

2004

2016 

 

6

Trường THCS Lệ Ninh

TT Lệ Ninh

2004

2016

 

7

Trường THCS Mỹ Thủy

Xã Mỹ Thủy

2009

2016 

 

8

Trường THCS Liên Thủy

Xã Liên Thủy

2010

2016 

 

9

Trường THCS Tân Thuỷ

Xã Tân Thuỷ

2006

2017 

 

10

Trường THCS Hồng Thủy

Xã Hồng Thủy

2011

2017 

 

11

Trường THCS Phú Thủy

Xã Phú Thủy

2011

2017 

 

12

Trường THCS Phong Thủy

Xã Phong Thủy

2012

2020 

 

13

Trường THCS Văn Thủy

Xã Văn Thủy

2012

 

 

14

Trường THCS Xuân Thủy

Xã Xuân Thủy

2012

2020

 

15

Trường THCS Sen Thủy

Xã Sen Thủy

2013

 

 

16

Trường THCS Sơn Thủy

Xã Sơn Thủy

2013

 

 

17

Trường TH&THCS Cam Thủy

Xã Cam Thủy

2014

 

 

18

Trường PTDTNT Lệ Thủy

Xã Mai Thủy

2014

 

 2020

19

Trường THCS Ngư Thủy Bắc

Xã Ngư Thủy Bắc

2017

 

 

20

Trường THCS Hưng Thuỷ

Xã Hưng Thuỷ

2006

2018

 

21

Trường THCS Hoa Thủy

Xã Hoa Thủy

2018

 

 

22

Trường TH&THCS Trường Thủy

Xã Trường Thủy

2018

 

 


 CÁC ĐƠN VỊ CHƯA ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

ĐẾN HẾT NĂM 2019

I. Tổng hợp

1. Trường Mầm non chưa đạt chuẩn Quốc gia: 10 đơn vị

2. Trường Tiểu học chưa đạt chuẩn Quốc gia: 02 đơn vị 

3. Trường THCS và TH&THCS chưa đạt chuẩn Quốc gia: 07 đơn vị

II. Chi tiết:

 

TT

TÊN TRƯỜNG

Năm công nhận

Năm công nhận lại mức độ 1

Năm công nhận mức độ 2

Các đơn vị Mầm non:

1

Trường MN Ngư Thủy Bắc

Xã Ngư Thủy Bắc

 

 

 

2

Trường MN Thái Thuỷ

Thái Thuỷ

 

 

 

3

Trường MN Sen Thủy

Sen Thuỷ

 

 

 

4

Trường MN Văn Thuỷ

Văn Thuỷ

 

 

 

5

Trường MN Công ty CP Lệ Ninh

TT Lệ Ninh

 

 

 

6

Trường MN Kim Thủy

Kim Thủy

 

 

 

7

Trường MN Lâm Thủy

Lâm Thủy

 

 

 

8

Trường MN Ngân Thủy

Ngân Thủy

 

 

 

9

Trường MN Ngư Thủy Trung

Xã Ngư Thủy Trung

 

 

 

10

Trường MN Hưng Thủy

Xã Thanh Thủy

 

 

 

Các đơn vị Tiểu học:

1

Trường TH Ngư Thủy Bắc

Xã Ngư Thủy Bắc

 

 

 

2

Trường TH Kim Thủy

Kim Thủy

 

 

 

Các đơn vị THCS; TH&THCS:

1

Trường TH&THCS số 1 Kim Thủy

Kim Thủy

 

 

 

2

Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy

Kim Thủy

 

 

 

3

Trường TH&THCS Ngân Thủy

Ngân Thủy

 

 

 

4

Trường TH&THCS Lâm Thủy

Lâm Thủy

 

 

 

5

Trường TH&THCS Ngư Thủy Trung

Xã Ngư Thủy Trung

 

 

 

6

Trường TH&THCS Ngư Thủy Nam

Xã Ngư Thủy Nam

 

 

 

7

Trường THCS Thái Thủy

Xã Thái Thủy

 

 

 Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com