Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Admin
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 373
Số lượt truy cập: 58598186

Quảng cáo
II. Danh sách các đơn vị đạt chuẩn quốc gia: 28/07/2014 1:47:25 CH

CÁC ĐƠN VỊ  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

ĐẾN HẾT NĂM 2020

 I. Tổng hợp

1. Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia: 20 đơn vị

Mức độ 1: 18 đơn vị

Mức độ 2: 02 đơn vị

2. Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia: 26 đơn vị 

Mức độ 1: 19 đơn vị

Mức độ 2: 07 đơn vị

3. Trường THCS và TH&THCS đạt chuẩn Quốc gia: 23 đơn vị

II. Chi tiết:


TT

TÊN TRƯỜNG

Năm công nhận

Năm công nhận lại mức độ 1

Năm công nhận mức độ 2

Các đơn vị Mầm non:

1

Trường MN Hoa Mai

TT Kiến Giang

2005

2014

 

2

Trường MN Liên Thuỷ

Xã Liên Thuỷ

2005

2020 

 

3

Trường MN Phong Thuỷ

Xã Phong Thuỷ

2006

 

 

4

Trường MN An Thuỷ

Xã An Thuỷ

2008

2014

 

5

Trường MN Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

2009

2015

 

6

Trường MN Xuân Thủy

Xã Xuân Thủy

2009

2015

 

7

Trường MN Phú Thủy

Xã Phú Thủy

2009

2016 

 

8

Trường MN Cam Thủy

Xã Cam Thủy

2010

 

 

9

Trường MN Lộc Thủy

Xã Lộc Thủy

2011

 

 

10

Trường MN Mỹ Thủy

Xã Mỹ Thủy

2012

 

 2017

11

Trường MN Ngư Thủy Nam

Xã NgưThủy Nam

2013

2017 

 

12

Trường MN Dương Thủy

Xã Dương Thủy

2013

 

 

13

Trường MN TT Lệ Ninh

TT Lệ Ninh

2014

2020 

 

14

Trường MN Trường Thủy

Xã Trường Thủy

2015

 

2018 

15

Trường MN Mai Thủy

Xã Mai Thủy

2015

 

 

16

Trường MN Tân Thủy

Xã Tân Thủy

2016

 

 

17

Trường MN Sơn Thủy

Xã Sơn Thủy

2017

 

 

18

Trường MN Kiến Giang

TT Kiến Giang

2017

 

 

19

Trường MN Hồng Thủy

Xã Hồng Thủy

2018

 

 

20

Trường MN Hoa Thủy

Xã Hoa Thủy

2018

 

 

Các đơn vị bậc Tiểu học:

Mức độ 2

1

Trường TH số 1 Kiến Giang

TT Kiến Giang

2006

 

2016

2

Trường TH Mỹ Thuỷ

Xã Mỹ Thuỷ

2007

 

2017

3

Trường TH Mai Thuỷ

Xã Mai Thuỷ

2008

 

2013

4

Trường TH Tân Thủy

Xã Tân Thủy

2009

 

2014

5

Trường TH Số 2 An Thủy

Xã An Thủy

2011

 

2016

6

Trường TH Phú Thủy

Xã Phú Thủy

2012

 

 

7

Trường TH số 2 Liên Thủy

Xã Liên Thủy2016

 

 

 

 

 

 

Mức độ 1

1

Trường TH Văn Thuỷ

Xã  Văn Thuỷ

2003

2017

 

2

Trường TH Dương Thuỷ

Xã Dương Thuỷ

2003

2013

 

3

Trường TH số 1 Sen Thuỷ

Xã Sen Thuỷ