Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Admin
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 219
Số lượt truy cập: 44260542

Quảng cáo
Về việc chuẩn bị hồ sơ kiểm tra “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019 05/12/2019 9:43:48 CH

THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị hồ sơ kiểm tra “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị THCS, TH&THCS, Tiểu học Thanh Thủy

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho việc kiểm tra đánh giá “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2019 và kiểm tra, đánh giá, xếp loại Trung tâm học tập cộng đồng năm 2019, Phòng GD&ĐT lưu ý các đơn vị một số nội dung sau:

1. Công tác kiểm tra “Cộng đồng học tập” cấp xã (Kế hoạch số 2661/KH-UBND ngày 27/11/2019) và kiểm tra Trung tâm học tập cộng đồng (Công văn số 1040/GD&ĐT ngày 02/12/2019) là 02 nội dung kiểm tra khác nhau theo các tiêu chí khác nhau được lồng ghép trong cùng 01 đợt kiểm tra. Các đơn vị tham mưu UBND xã để chuẩn bị hồ sơ đề nghị UBND huyện kiểm tra theo các nội dung:

1.1. Hồ sơ kiểm tra “Cộng đồng học tập” cấp xã: Thực hiện theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn theo Công văn số 2448/UBND-GD&ĐT ngày 07/11/2018 của UBND huyện. Hồ sơ UBND xã, thị trấn đề nghị UBND huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã bao gồm:

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn đề nghị UBND huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

- Báo cáo đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, thị trấn;

- Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã kèm theo phiếu tự đánh giá, cho điểm và các minh chứng phù hợp với từng tiêu chí;

(Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 6712/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND huyện)

1.2. Hồ sơ kiểm tra Trung tâm học tập cộng đồng: Thực hiện theo Công văn số 2971/SGDĐT-GDCN-TX ngày 26/11/2013 của Sở GD&ĐT. Hồ sơ UBND xã, thị trấn đề nghị UBND huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã bao gồm:

- Tờ trình đề nghị kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2019: Mẫu 1 tại Công văn 1040/GD&ĐT ngày 02/12/2019;

- Báo cáo đánh giá:Mẫu 2 tại Công văn 1040/GD&ĐT ngày 02/12/2019;

- Phiếu tự đánh giá, xếp loại: Mẫu 3 tại Công văn 1040/GD&ĐT ngày 02/12/2019.

(Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1038/QĐ-GD&ĐT ngày 02/12/2019 của Trưởng Phòng GD&ĐT)

2. Các minh chứng và các loại hồ sơ khác thực hiện theo quy định, các xã trình đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra.

3. Phòng GD&ĐT gửi kèm các văn bản và biểu mẫu theo từng nội dung để các đơn vị nghiên cứu thực hiện (file đính kèm)

4. Các đơn vị nộp về Phòng GD&ĐT các loại hồ sơ của 02 nội dung kiểm tra trên theo đúng thời gian quy định (trước 07/12/2019) trước khi đoàn tiến hành kiểm tra.

Trân trọng!
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com