Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Admin
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 127
Số lượt truy cập: 45255752

Quảng cáo
Về việc điều chỉnh kịp thời số liệu PCGDTH, XMC năm 2019 (lần 2) 07/11/2019 11:02:36 SA

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh kịp thời số liệu PCGDTH, XMC năm 2019 (lần 2)


Đến tại thời điểm sáng ngày 07/11/2019 bộ phận thư kí cấp Tiểu học đã rà soát số liệu trên phần mềm PCGDTH và XMC và phát hiện một số sai sót yêu cần các đơn vị điều chỉnh:

I. Về PCGDTH:

1. Thống kê PCGDTH

- Các đơn vị sau chưa có tỉ lệ phần trăm (% )học sinh tiếp cận giáo dục/có khả năng học tập: xã Hưng Thủy, Kim Thủy, Phú Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Thanh Thủy, Sơn Thủy, Xuân Thủy.

- Tỉ lệ học sinh tiếp cận giáo dục/có khả năng học tập không chính xác: xã Hưng Thủy, Kim Thủy, Phú Thủy, Sơn Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Thanh Thủy.

- Xem lại tỉ lệ trẻ 11 tuổi HTCTTH, tỉ lệ đạt thấp so với mặt bằng của huyện: xã Ngân Thủy, Lâm Thủy, Thái Thủy.

2. Thống kê đội ngũ GV cấp Tiểu học:

- Nhập ô 2 buổi/ngày là nhập số lượng lớp học 2 buổi/ngày. Các đơn vị nhập sai: TT Kiến Giang, xã Cam Thủy, Ngư Thủy Trung, Phong Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Trường Thủy.

- Các đơn vị nhập sai số lượng hiệu trưởng: xã Cam Thủy, Dương Thủy, Kim Thủy.

- Các đơn vị nhập sai số lượng P.Hiệu trưởng: xã Dương Thủy, Kim Thủy.

- Các đơn vị nhập sai tỉ lệ GV/lớp hoặc chưa nhập: TH Dương Thủy; chưa nhập tỉ lệ GV/lớp: xã Hoa Thủy, Lâm Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy.

- Một số đơn vị nhập cả số lượng GV dạy Tiếng Anh làm quen lớp 1,2; Tiếng Anh dạy tăng cường làm cho tỉ lệ GV/lớp tăng: Văn Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, …

- Đơn vị nhập sai Tổng số giáo viên (GV biên chế + GV hợp đồng  = Tổng số): xã Liên Thủy.

- Nhiều đơn vị tổng số phân chia loại hình đào tạo không khớp với tổng số Giáo viên: TT Kiến Giang, TT Lệ Ninh, xã An Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Hoa Thủy, Hồng Thủy, ….

- Các đơn vị sau xem lại tỉ lệ xếp loại Chuẩn nghề nghiệp GV theo TT 20/2018/TT-BGDĐT năm học 2018-2019 (xếp loại Tốt/XS): TT Kiến Giang, xã Dương Thủy, Sen Thủy, Phong Thủy, Sơn Thủy, Thái Thủy, Xuân Thủy, Mỹ Thủy, Hồng Thủy.

- Các đơn vị sau nhập sai hoặc chưa nhập ô số lượng GV-TPT, Văn phòng, TV-TBDH: xã Cam Thủy, Dương Thủy, Kim Thủy.

- Nhiều đơn vị nhập sai ô số lượng nhân viên Văn phòng : xã Dương Thủy, Văn Thủy, Thái Thủy, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Lộc Thủy, Lâm Thủy.

3. Thống kê cơ sở vật chất giáo dục:

- Chưa nhập dữ liệu: xã Hưng Thủy.

- Nhập thiếu phòng chức năng: xã Cam Thủy, Ngư Thủy Trung.

- Chưa nhập số lượng, diện tích công trình vệ sinh: xã Dương Thủy.

- Xem lại số lượng công trình vệ sinh đủ công trình cho GV, HS; nam riêng nữ riêng: TT Kiến Giang, xã Hoa Thủy, Lộc Thủy, Phú Thủy, Văn Thủy, Xuân Thủy.

- Một số đơn vị chưa nhập diện tích thư viện, chưa đảm bảo xếp loại Thư viện Tiên tiến (90m2), Thư viện tiên tiến Xuất sắc (120m2).

II. Về Thống kê xóa mù chữ:

1. Chưa cập nhật dữ liệu Tổng hợp tình hình số liệu công tác XMC: xã Hồng Thủy, Liên Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy.

2. Chưa cập nhật Tổng hợp kết quả  XMC: xã Hồng Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy, Liên Thủy, Phú Thủy,.

3. Chưa cập nhật Thống kê số lượng người mù chữ trong các độ tuổi: xã Hưng Thủy, Lâm Thủy, Liên Thủy, Thái Thủy.

- Đơn vị chưa cập nhật Thống kê hiện trạng mù chữ mức 1: xã Hưng Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngư Thủy Bắc, Phú Thủy.

- Đơn vị chưa cập nhật Thống kê hiện trạng mù chữ mức 2: TT Lệ Ninh, xã Hưng Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy, Liên Thủy, Ngư Thủy Trung, Phong Thủy, Phú Thủy.

Nhận được thông báo này, đề nghị hiệu trưởng các trường cử cán bộ, nhân viên, giáo viên kịp thời rà soát điều chỉnh chính xác các biểu thống kê. Tổ thư kí Phòng giáo dục sẽ đóng phần mềm vào Sáng ngày 08/11/2019 để rà soát cấp huyện.

BỘ PHẬN TIỂU HỌC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com