Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Admin
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 224
Số lượt truy cập: 40681834

Quảng cáo
V/v báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDMN, PT và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch. 26/03/2019 9:01:59 SA

THÔNG BÁO

V/v báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch.

 

Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 543/SGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch, Phòng Giáo dục đề nghị các đơn vị tổ chức rà soát báo cáo nhà vệ sinh, công trình nước sạch, gồm:

- Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và tổng hợp theo các biểu mẫu số 01, 02, 03, 05 kèm theo.

- Báo cáo rà soát nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và tổng hợp theo các biểu mẫu số 06, 07, 08 kèm theo

Báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, qua Email: hộp thư nội bộ coso_vatchat trước ngày 28/3/2019.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo để tổng hợp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng thông báo!

(Biểu đính kèm)

BỘ PHẬN TỔNG HỢP

Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com