Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Dương Văn Dũng
Dương Văn Dũng
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 211
Số lượt truy cập: 62963301

Quảng cáo
Giới thiệu trường
Mầm non

Trường Mầm Non An Thủy

Địa chỉ:        Xã: An THuỷ- Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:      0838741920. Website: http://mnanthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng: VÕ Thị Đoài ĐT:0838741920; 

Phó Hiệu trưởng: Bùi Thị Dung  ĐT: 0971995469

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Hải Yến ĐT: 0931369879Trường Mầm Non Cam Thủy

Địa chỉ:        Xã Cam Thuỷ - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:  0832133777: Website: http://mncamThuỷ.edu.vn/ 

Hiệu trưởng: Lê Thị Tuyết  ĐT: 0832133777; 

Phó Hiệu trưởng: Đỗ Thanh Hương   ĐT: 0949765659

Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Liên.    Đt: 0853286657


Trường Mầm Non Dương Thủy

Địa chỉ:        Xã Dương Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0918894737. Website: http://mnduongthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:         Trần Thị Hồng Thắm.     ĐT: 0918894737

Phó Hiệu trưởng:   Nguyễn Thị Hồng Hiệp  ĐT: 0915662511

Phó hiệu trưởng     Nguyễn Thị Nhì             ĐT: 0368411547


Trường Mầm Non Hoa Thủy

Địa chỉ:        Xã Hoa Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0911372569. Website: http://mnhoathuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Dũng                  ĐT:0911372569; 

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Anh Minh      ĐT: 0912644629

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Nga                     ĐT: 0965158330 


Trường Mầm Non Hưng Thủy

Địa chỉ:        Xã Hưng Thuỷ - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:    0949885135. Website: http://mnhungtthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:    Lê Thị Trâm                 ĐT:  0949885135; 

Phó Hiệu trưởng 1: Nguyễn Thị Thuý    ĐT: 0917050847

Phó Hiệu trưởng 2: Đinh Thị Thừ . ĐT: 0977602829Trường Mầm Non Kim Thủy

Địa chỉ:        Xã Kim Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0941373779. Website: http://mamnonkimthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:  Trần Thị Lan    ĐT:0941373779; 

Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thị Liếng    ĐT: 0336584038

Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thúy    ĐT: 0915485384

Phó Hiệu trưởng: Mai Thị Cẩm Vân  ĐT: 0859738481


Trường Mầm Non Lâm Thủy

Địa chỉ:        Xã Lâm Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0919580081   Website: http://mamnonlamthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:  Hoàng Thị Cúc                ĐT: 0919580081; 

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Huyền Trang    ĐT: 0777457775

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Diệc              ĐT: 0889163595


Trường Mầm Non Liên Thủy

Địa chỉ:        Xa Liên Thủy- Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:    0918834152. Website: http://mnlienthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:     Nguyễn Thị Thanh Tú.   ĐT:0918834152 

Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thị Hiền ĐT: 0917372517                                               

                         Lê Thị Lộc ĐT: 0844902007
Trường Mầm Non Lộc Thủy

Địa chỉ:        Xã Lộc Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:      0912.977.357. Website: http://mnlocthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:      Đỗ Thị Hoài         ĐT:0912.977.357

Phó Hiệu trưởng:  Trần Thị Lũy   ĐT: 0364.159.531

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Thương  ĐT: 0916.585.706


Trường Mầm Non Mai Thủy

Địa chỉ:        Xã Mai Thuỷ - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:      0979177787. Website: http://mnmaithuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:  Trương Thị Quyên                 ĐT: 0979177787

Phó Hiệu trưởng: Phan Thị Thới                  ĐT: 0944748631  

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hiền                ĐT: 0948247398 Trường Mầm Non Mỹ Thủy

Địa chỉ:        Xã Mỹ Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0989422147. Website:http://mythuy@gmail.com/ 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương     ĐT:0989422147; 

Phó Hiệu trưởng:    Nguyễn Thị Kim Oanh ĐT 0975177342

                            Trương Thị Giang ĐT 0818592155.


Trường Mầm Non Ngân Thủy

Địa chỉ:        Xã Ngân Thuỷ - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:    0918053215. Website: 

Hiệu trưởng:       Nguyễn Thị Kim Liên        ĐT:0918053215

Phó Hiệu trưởng: Phan Thị Thanh Huyền     ĐT: 0962978477


Trường Mầm Non Ngư Thủy Bắc

Địa chỉ:        Xã Ngư Thủy Bắc - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0911144266. Website: http://mnnguthuybac.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:  Trần Thị Chính       ĐT:0911144266; 

Phó Hiệu trưởng:  Võ Thị Ngân    ĐT: 0941373474

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Huyền   ĐT: 0825405209 


Trường Mầm Non Ngư Thủy

Địa chỉ:        Xã Ngư Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:      0917435535. Website: http://mnnguthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Vân     ĐT:0917435535; 

Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thị Thúy   ĐT: 0919004908

Phó Hiệu trưởng: Trần Thị  Thu Thủy   ĐT: 0983720583


Trường Mầm Non Phong Thủy

Địa chỉ:     Xã Phong Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:   0345378888. Website: http://mnphongthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:  Dương Thị Thúy Hà     ĐT:0345378888 

Phó Hiệu trưởng:  Ngô Thị Huân.  ĐT: 0362394236

                       Đặng Thị Khuyên.  ĐT:  0942820353


Trường Mầm Non Phú Thủy

Địa chỉ:        Xã Phú Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0815.266.677. Website: 

Hiệu trưởng:   Nguyễn Thị Hương          ĐT:0815.266.677; 

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hiền     ĐT: 0911.407.686


Trường Mầm Non Sen Thủy

Địa chỉ:        Xã Sen Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0911 365 359. Website: http://mnsenthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:  Trần Thị Dịu                    ĐT: 0911 365 359; 

Phó Hiệu trưởng: Trương Thị Mỹ Nhiên.  ĐT: 0944 3 17667


Trường Mầm Non Sơn Thủy

Địa chỉ:   Xã Sơn Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0845.666.971. Website: http://mnsontuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hằng Hà.  ĐT:0845.666.971

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tám.  ĐT: 0912645070; 

                         Trần Thị Cẩm.       ĐT: 0854275610


Trường Mầm Non Tân Thủy

Địa chỉ:        Xã Tân Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0912358077. Website: http://mntanthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng: Trương Thị Thơm  ĐT: 0912358077

Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thúy Vân    ĐT:0354588860

                          Trần Thị Thủy          ĐT: 0815150326Trương Mầm Non Thái Thủy

Địa chỉ:        Xã Thái Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0911378288. Website: http://mnthaithuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:      Nguyễn Thị Vân    ĐT:0911378288; 

Phó Hiệu trưởng:   Võ Thị Hiệp       ĐT: 0915377266

Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Chỉ  ĐT: 0935916634


Trương Mầm Non Thanh Thủy

Địa chỉ:        Xã Thanh Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:      0837731288. Website: http://mnthanhthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:   Phạm Thị Tằm             ĐT: 0837731288; 

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Hồng Thủy    ĐT: 0943927227

                          Đặng Thị Thương    ĐT: 0815015859


Trường Mầm Non Kiến Giang 

Địa chỉ: TT Kiến Giang - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0971998864. Website: http://mnkiengiang.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:       Lê Thị Hoài Vân   ĐT:0971998864; 

Phó Hiệu trưởng: Phan Thị Tuyết    ĐT: 0812207557

Phó hiệu trưởng: Bùi Thị Thu Phương ĐT: 0905883016

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lĩnh   ĐT: 0947838987


Trường Mầm Non thị trấn Lệ Ninh

Địa chỉ: Thị trấn nông trường Lệ Ninh- Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0978688736. Website: http://mnleninh.edu.vn/ 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tịnh  ĐT: 0978688736; 

Phó Hiệu trưởng. Phan Thị Tố Phương ĐT: 0813777369

Phó Hiệu trưởng. Đoàn Thị Thúy. ĐT 0917953504


Trường Mầm Non Trường Thủy

Địa chỉ:        Xã Trường Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:      0838741869. Website: http://mntruongthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng: Hoàng Thị Lài     ĐT: 0838741869; 

Phó Hiệu trưởng: Võ Thị Thúy ĐT: 0917931312

Phó Hiệu trưởng: Hồ Thị Phượng ĐT: 0944752028


Trường Mầm Non Công ty Cổ phần Lệ Ninh 

Địa chỉ:  Thị Trấn NT Lệ Ninh- Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0918803971. Website: http://mncongtyleninh.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Thu Nga.   ĐT: 0918803971; 

Phó Hiệu trưởng:     ĐT: 


Trường Mầm Non Xuân Thủy

Địa chỉ:        Xã Xuân Thuỷ - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:     0829723405. Website: http://mnxuanthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng:  Hoàng Thị Dần    ĐT:0829723405; 

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Hiên     ĐT: 0823407707

                         Trần Thị Cẩm   ĐT: 0854275610


Trường  Mầm Non Hồng Thủy

Địa chỉ:        Xã Hồng Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:   0849328228. Website: http://mnhongthuy.edu.vn/ 

Hiệu trưởng: Trần Thị Sông Hồng               ĐT: 0849328228; 

Phó Hiệu trưởng: Bùi Thị Như Hoa              ĐT: 0379566518

                         Trần Thị Thương Huyền    ĐT: 0944662457
TH&THCS Tiểu học
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com