Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 257
Số lượt truy cập: 32029741

Quảng cáo
Danh sách nhận quà 20-11 11/13/2017 10:24:29 AM
Yêu cầu các đon vị cử nhân viên đến Phòng GD&ĐT Lệ Thủy nhận quà 20-11 theo danh sách.
Thời gian: Trong buổi chiều ngày 13.11.2017
Địa điểm: Tại đồng chí Dương Công Tiện

DANH SÁCH NHẬN QUÀ 20-11

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Kí nhận

1

Trần Thị Chính

Trường MN Hồng Thuỷ

 

2

Đào Thị Hường

Trường MN Thanh Thuỷ

 

3

Trương Thị Quyên

Trường MN Cam Thuỷ

 

4

Lê Thị Trâm

Trường MN Hưng Thuỷ

 

5

Trần Thị Dịu

Trường MN Sen Thuỷ

 

6

Nguyễn Thị Thanh Tú

Trường MN Ngư Thuỷ Nam

 

7

Trương Thị Thơm

Trường MN Ngư Thuỷ Trung

 

8

Lê Thị Liên

Trường MN Ngư Thuỷ Bắc

 

9

Hoàng Thị Dần

Trường MN Lộc Thuỷ

 

10

Lê Thị Hoài Vân

Trường MN Phong Thuỷ

 

11

Nguyễn Thị Xanh

Trường MN Liên Thuỷ

 

12

Nguyễn Thị Hương

Trường MN Mỹ Thuỷ

 

13

Dương Thị Thuý Hà

Trường MN Tân Thuỷ

 

14

Trần Thị Hồng Thắm

Trường MN Dương Thuỷ

 

15

Nguyễn Thị Vân

Trường MN Thái Thuỷ

 

16

Phạm Thị Mãi

Trường MN Văn Thuỷ

 

17

Hoàng Thị Lài

Trường MN Trường Thuỷ

 

18

Phan Thị Dược

Trường Mn An Thuỷ

 

19

Trần Thị Sông Hồng

Trường Mn Hoa Mai

 

20

Võ Thị Đoài

Trường MN Kiến Giang

 

21

Lê Thị Hường

Trường MN Mai Thuỷ

 

22

Võ Thị Tuyết

Trường MN Xuân Thuỷ

 

23

Nguyễn Thị Kim Liên

Trường MN Phú Thuỷ

 

24

Bùi Thị Thương

Trường MN Sơn Thuỷ

 

25

Nguyễn Thị Hằng Hà

Trường MN Hoa Thuỷ

 

26

Nguyễn Thị Thu Nga

Trường MN CS Lệ Ninh

 

27

Nguyễn Thị Dũng

Trường MN Lệ Ninh

 

28

Hoàng Thị Cúc

Trường MN Lâm Thuỷ

 

29

Đỗ Thị Kim Oanh

Trường MN Ngân Thuỷ

 

30

Nguyễn Thị Luân

Trường Mn Kim Thuỷ

 

31

Nguyên Thị Thuỷ

Trường TH số 1 Kiến Giang

 

32

Trần Công Lợi

Trường TH số 2 Kiến Giang

 

33

Nguyễn Viết Vũ

Trường TH Xuân Thuỷ

 

34

Đoàn Thị Thanh Bình

Trường TH số 1 An Thuỷ

 

35

Nguyễn Thị Mùi

Trường TH số 2 An Thuỷ

 

36

Đặng Ngọc Thương

Trường TH Lộc Thuỷ

 

37

Võ Thị Hương

Trường TH Đại Phong

 

38

Đặng Ngọc Vượng

Trường TH số 2 Phong Thuỷ

 

39

Võ Văn Huy

Trường TH số 1 Liên Thuỷ

 

40

Hoàng Thị Tươi

Trường TH số 2 Liên Thuỷ

 

41

Hoàng Thị Hoà

Trường TH Mỹ Thuỷ

 

42

Trần Bá Tiến

Trường TH Dương Thuỷ

 

43

Dương Thị Thu

Trường TH số 1 Tân Thuỷ

 

44

Dương Thị Huệ

Trường TH số 2 Tân Thuỷ

 

45

Nguyên Văn Hướng

Trường TH Thái Thuỷ

 

46

 Nguyễn Thị Lợi

Trường TH Văn Thuỷ

 

47

Lê Thị Tuyết Nhung

Trường TH Phú Thuỷ

 

48

Lê Văn Cưởng

Trường TH Hoa Thuỷ

 

49

Nguyễn Thu Hà

Trường TH Mai Thuỷ

 

50

Hồ Thị Anh Thư

Trường TH Sơn Thuỷ

 

51

Nguyễn Đông Hải

Trường TH Lệ Ninh

 

52

Nguyễn Thị Cẩm

Trường TH số 1 Hồng Thuỷ

 

53

Nguyễn Thị Bích Thảo

Trường TH số 2 Hồng Thuỷ

 

54

Nguyễn Hải Dương

Trường TH Thanh Thuỷ

 

55

Hà Thị Thuỷ

Trường TH Cam Thuỷ

 

56

Hoàng Đức Củ

Trường TH Hưng Thuỷ

 

57

Lê Đức Huấn

Trường TH số 1 Sen Thuỷ

 

58

Lê Thuận Sự

Trường TH số 2 Sen Thuỷ

 

59

Phan Anh Tuấn

Trường TH Ngư Thuỷ Bắc

 

60

Đinh Đức Luận

Trường TH Ngư Thuỷ Nam

 

61

Đỗ Văn Mỹ

Trung tâm GD trẻ KT

 

62

Nguyễn Quang Hùng

Trường TH Kim Thuỷ

 

63

Hoàng Tân Hiếu

Trường THCS Xuân Thuỷ

 

64

Trần Văn Nầy

Trường THCS An Thuỷ

 

65

Lê Quốc Lập

Trường THCS Kiến Giang

 

66

Trần Viết Hoàng

Trường THCS Lộc Thuỷ

 

67

Lê Trung Chính

Trường THCS Phong Thuỷ

 

68

Lê Dương Quyền

Trường THCS Liên Thuỷ

 

69

Trần Thị Diệu Liến

Trường THCS Mỹ Thuỷ

 

70

Hoàng Tấn Đông

Trường THCS Dương Thuỷ

 

71

Trương Như Thuần

Trường THCS Tân Thủy

 

72

Nguyễn Ngọc Phưởng

Trường THCS Thái Thuỷ

 

73

Nguyễn Văn Lộc

Trường THCS Văn Thuỷ

 

74

Nguyễn Thanh Khiêm

Trường THCS Mai Thuỷ

 

75

Võ Chương Đài

Trường PTDT Nội trú

 

76

Phan Đức Niệm

Trường THCS Phú Thuỷ

 

77

Võ Văn Hanh

Trường THCS Sơn Thuỷ

 

78

Nguyễn Văn Quân

Trường THCS Hoa Thuỷ

 

79

Trần Cảnh Kiên

Trường THCS Lệ Ninh

 

80

Nguyễn văn Chung

Trường THCS Hồng Thuỷ

 

81

Võ Thành Đồng

Trường THCS Cam Thuỷ

 

82

Đặng Đình Thanh

Trường THCS Hưng Thuỷ

 

83

Nguyễn Tấn Dùng

Trường THCS Sen Thủy

 

84

Lê Văn Minh

Trường THCS Ngư Thuỷ Bắc

 

85

Võ Huy Thuật

Trường THCS Ngư Thuỷ Nam

 

86

Nguyễn Văn Kiên

 TH&THCS Ngư Thuỷ Trung

 

87

Lê Quý Thành

TH&THCS Trường Thuỷ

 

88

Nguyễn Văn Do

TH&THCS số 1Kim Thuỷ

 

89

Nguyễn Xuân Sửu

TH&THCS số 2Kim Thuỷ

 

90

Võ Hành Văn

 TH&THCS Ngân Thuỷ

 

91

Nguyễn Thanh Hiển

TH&THCS Lâm Thuỷ

 

92

Hà Văn Trung

THPT Lệ Thuỷ

 

93

Nguyễn Văn Sơn

THPT Nguyễn Chí Thanh

 

94

Nguyễn Văn Thành

THPT Kỉ thuật Lệ Thuỷ

 

95

Võ Văn Cường

THPT Hoàng Hoa Thám

 

96

Đỗ Nam Hải

THPT Trần Hưng Đạo

 

97

Hoàng Đình Huấn

THCS&THPT Dương Văn An

 

98

Phạm Văn Phước

Trung tâm GD-DN

 

99

Nguyễn Thị Hoà

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

 

100

Võ Vĩnh Hào

Phòng GD&ĐT

 

101

Nguyễn Văn Vững

Phòng GD&ĐT

 

102

Võ Thị Tường Vy

Phòng GD&ĐT

 

103

Lê Ngọc Thành

Phòng GD&ĐT

 

104

Nguyễn  Phước Long

Phòng GD&ĐT

 

105

Trần Văn Huỳnh

Phòng GD&ĐT

 

106

Phạm Thị Thương

Phòng GD&ĐT

 

107

Dương Công Tiện

Phòng GD&ĐT

 

108

Nguyễn Ngọc Tình

Phòng GD&ĐT

 

109

Nguyễn Thi Thu Hiền

Phòng GD&ĐT

 

110

Lê Đức Lãnh

Phòng GD&ĐT

 

111

Phan Anh Xuân

Phòng GD&ĐT

 

112

Nguyễn Xuân Trường

Phòng GD&ĐT

 

113

Võ Lê Anh

Phòng GD&ĐT

 

114

Lê Đình Lý

Phòng GD&ĐT

 

115

Võ Khắc Chi

Nhà giáo ưu tú

 

116

Phạm Xuân Công

Nhà giáo ưu tú

 

117

Hoàng Đình Tuấn

Nhà giáo ưu tú

 

118

Phạm Xuân Thạnh

Nhà giáo ưu tú

 

119

Võ Thị Lý

Nhà giáo ưu tú

 

120

Trần Chính Dạ

Nhà giáo ưu tú

 

121

Lê Quang Lợi

Nhà giáo ưu tú

 

122

Nguyễn Tiến Dũng

Nhà giáo ưu tú

 

123

Ngô Đức Hoành

Nguyên LĐ phòng GD&ĐT

 

124

Đoàn Kim Xử

Nguyên LĐ phòng GD&ĐT

 

125

Đỗ Trung Tuân

Nguyên LĐ phòng GD&ĐT

 

126

Trần Thanh Bình

Nguyên LĐ phòng GD&ĐT

 

127

Hoàng Đình Khuyên

Nguyên LĐ phòng GD&ĐT

 

128

Lê Quang Thái

Nguyên LĐ CĐ ngành

 

129

Đỗ Quốc Tuấn

Nguyên LĐ CĐ ngành

 

130

Trần Thị Sáu

Nguyên CV Phòng GD (nghỉ hưu 2017)

 

 

   Lệ Thủy, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com