Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 236
Số lượt truy cập: 30318132

Quảng cáo
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 1/27/2011 7:50:45 AM
BBT: Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội. Đây là ba trụ cột của quá trình phát triển, có quan hệ biện chứng với nhau, trong đó, xây dựng Đảng là nhân tố quyết định. Những năm qua, chi bộ trường MN Hoa Mai đã phát huy tốt sức chiến đấu của Đảng xây dựng tốt tổ chức cơ sở Đảng. BBT xin giới thiệu bài tham luận của chi bộ trường MN Hoa Mai tại hội nghị tổng kết 5 năm "Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh" của Đảng bộ TT Kiến Giang.

           Kính thưa toàn thể hội nghị!

          Trong 5 năm qua chi bộ trường Mầm non Hoa Mai luôn xác định công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là tiêu chí hàng đầu để chi bộ phấn đấu, trên cơ sở dựa vào 5 yêu cầu nội dung công tác xây dựng Đảng, thực hiện đúng phương châm “Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ” là trọng tâm, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là khâu then chốt, nâng cao đời sống vật chất-tinh thần cho đội ngũ là nền tảng.

 Xác định được yêu cầu nhiệm vụ trên, việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức trong đó chi bộ đã tập trung thực hiện một số vấn đề sau:

-          Xây dựng khối đoàn kết thống nhất

-          Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

-          Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Kính thưa toàn thể hội nghị!

          Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Trước tiên phải xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, chính quyền, các đoàn thể và tập thể đội ngũ giáo viên. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, trong công việc được giao cùng nhau cộng đồng trách nhiệm cũng như trong phê bình và tự phê bình giúp nhau cùng tiến bộ.

Xác định xây dựng khối đoàn kết thống nhất là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Do đó ban chấp hành chi uỷ hết sức quan tâm vấn đề xây dựng đoàn kết nội bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể:

1. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND trong 5 năm.

- Chi bộ đã tham gia học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND cho tất cả đảng viên và quần chúng trong nhà trường.

- Trong các cuộc họp, chi bộ luôn triển khai kịp thời các thông báo, chủ trương của cấp trên cho toàn thể đảng viên.

- Chi bộ đã biết bám sát các nghị quyết của cấp trên để xây dựng triển khai các hoạt động của đơn vị sát, đúng với đặc điểm của địa phương và tình hình thực tế của nhà trường.

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Chi bộ đã lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ của ngành đề ra. Xây dựng kế hoạch phù hợp, có giải pháp để thực hiện kế hoạch năm học đúng quy trình, có hiệu quả.

- Chi bộ chỉ đạo toàn trường thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, chủ đề năm học do Đảng, Nhà nước và ngành phát động: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; hưởng ứng tích cực chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, sau các năm thực hiện đã đạt được một số kết quả sau:

+ Về công tác huy động số lượng: Duy trì 9 nhóm, lớp với 285 cháu, đạt vượt kế hoạch giao. Cùng với trường MN Kiến Giang huy động 100% trẻ mẫu giáo trong địa bàn ra lớp, huy động trẻ nhà trẻ đạt 35%, ngoài ra hàng năm đơn vị còn huy động từ 100-120 cháu ngoài địa bàn đến học.

+ Về nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ: Có 9/9 nhóm, lớp thực hiện chương trình GDMN mới, 100% trẻ được ăn bán trú tại trường. Chất lượng giáo dục được duy trì vững chắc, kết quả khảo sát chất lượng hàng năm đạt 95-97%, chất lượng chuyển giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% khá giỏi. Tổ chức và tham gia đầy đủ có chất lượng cao các hội thi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh: Năm học 2008-2009 Trường đạt giải xuất sắc hội thi tiếng hát MN cấp huyện, có tiết mục đạt giải xuất sắc cấp tỉnh năm học 2009-2010 tham gia hội thi "Bé khỏe, bé ngoan" cấp huyện có 2/2 cháu dự thi đạt giải nhất, trường đạt giải nhất đồng đội; tham gia thi Cán bộ quản lý giỏi cấp huyện 01 đ/c đạt giải xuất sắc, cấp tỉnh đạt giải nhì, được tham gia giao lưu CBQL mầm non cơ sở tiêu biểu toàn quốc vào tháng 5/2010.

+ Về chất lượng đội ngũ: 100% CBGVNV đạt chuẩn đào tạo, trên chuẩn 62,5%. Nhà trường đã chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề và năng lực sư phạm cho đội ngũ bằng các hình thức như tăng cường công các kiểm tra, hướng dẫn, dự giờ; thao giảng, chỉ đạo điểm, tổ chức các hội thi, tạo điều kiện cho GV theo học các lớp đào tạo trên chuẩn (10 GV đang học ĐHSPMN), đặc biệt Chi bộ chỉ đạo nhà trường không ngừng bồi dưỡng về đạo đức nhà giáo theo QĐ số 16/2008/QĐ-BGD ĐT giúp GV có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho đồng nghiệp và các cháu noi theo.

 Hàng năm đơn vị đều có GV tham gia và đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; năm học 2007-2008 có 3 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 đ/c đạt cấp tỉnh. Đơn vị là nơi đào tạo CBQL cho bậc học MN huyện nhà (có 40/61 CBQL toàn huyện đã từng công tác tại trường). Hàng năm đơn vị có từ 90%-100% CBGVNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, năm học 2009-2010 có 01 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 04 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 17 đ/c đạt lao động tiên tiến.

+ Về cơ sở vật chất và trang thiết bị: Hàng năm nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, phối hợp tích cực với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành cấp huyện, cấp tỉnh để tăng trưởng CSVC cho đơn vị. Đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường khá khang trang sạch đẹp: có 01 đơn nguyên 2 tầng với 8 phòng học, 04 phòng chức năng đạt chuẩn và 01 dãy nhà cấp bốn có 5 phòng chức năng, khuôn viên sân chơi sạch, đẹp, hệ thống bồn hoa cây cảnh có màu sắc quanh năm. Trang thiết bị trong và ngoài lớp đầy đủ, tương đối hiện đại đáp ứng yêu cầu GDMN trong giai đoạn hiện nay. Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường, công đoàn có nhiều biện pháp chăm lo đời sống cho GVMN với mức lương năm sau cao hơn năm trước.

+ Kết quả đạt được của các tổ chức đoàn thể trong 5 năm qua:

- Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Tháng 01/2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Công đoàn liên tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Chi đoàn XL tốt.

3/ Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng.

- Chi bộ đã phổ biến sâu rộng các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương cho toàn thể cán bộ Đảng viên, giáo viên trong toàn trường.

- Đội ngũ cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc và chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đề ra. Không có đảng viên- quần chúng nào vi phạm quy chế của ngành, nội quy của nhà trường.

- Tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, quần chúng ổn định yên tâm công tác, không có tình trạng quan liêu, lơ là trong công việc. Đặc biệt qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gườn đạo đức Hồ Chí Minh” tư tưởng của đội ngũ có sự chuyển biến sâu sắc. Đặc biệt là mỗi cán bộ đảng viên thực sự gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động của nhà trường, đi đầu trong việc đổi mới phương pháp CS-GD trẻ, ứng dụng CNTT, yêu thương tôn trọng trẻ. Xây dựng nội bộ đoàn kết, dân chủ trong trường học được phát huy.

-  Chi bộ không có các vụ kiện, đơn thư khiếu nại xảy ra trong trường học.

4/ Công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Song song với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là tiêu chí được được đặt ra hàng đầu để phấn đấu. Để thực hiện được điều đó, trước tiên chi bộ phải xây dựng được qui chế làm việc cụ thể, trách nhiệm của từng thành viên trong cấp uỷ, từ đó xác định đúng vai trò tổ chức thực hiện làm nòng cốt trong công tác lãnh đạo. Tổ chức cho đảng viên, quần chúng học tập, nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, chống các biểu hiện cục bộ, bè phái, chia rẽ...Thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên về quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng trước khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ, mỗi tháng triển khai họp cấp uỷ một lần.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Bí thư, Hiệu trưởng và các đoàn thể trong nhà trường rõ ràng, có sự thống nhất cao. Duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ mỗi tháng 1 lần. Nội dung sinh hoạt đảm bảo theo hướng dẫn của Ban tổ chức TW, quan tâm đổi mới nội dung nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, tổ chức cho đảng viên thảo luận dân chủ, xây dựng và tự giác thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của Đảng, nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Chi bộ đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, đã biết dựa vào các đoàn thể như Công đoàn, Chi đoàn để giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp họ vào Đảng. Từ năm 2006 đến nay chi bộ kết nạp được 7 đảng viên.

Thực hiện tốt công tác phân công, kiểm tra giám sát đảng viên, phân loại đánh giá đảng viên hàng năm sát, đúng với năng lực của từng đồng chí. Mạnh dạn, thẳng thắn trong việc tham gia góp ý kiến nhận xét, phê bình cán bộ đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. 100% đảng viên được đánh giá đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ từ năm  2006 đến nay đều đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.

          Kính thưa toàn thể hội nghị!

Trên đây là một số việc làm và những kết quả đạt được của Chi bộ trường Mầm non Hoa Mai trong 5 năm qua. Tuy nhiên: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số thiếu sót và tồn tại hạn chế. Tin tưởng rằng trong thời gian tới chi bộ sẻ tiếp tục phấn đấu giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao phó, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ các năm học.

Một lần nữa, nhân dịp Xuân về Tết đến, thay mặt hội đồng sư phạm và các cháu Trường MN Hoa Mai xin kính chúc quý vị đại biểu cùng các đ/c mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới có nhiều thắng lợi mới.

           Xin chân thành cảm ơn./.Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com