Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 1144
Số lượt truy cập: 32307596

Quảng cáo
LỆ THỦY – XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP 11/23/2017 9:17:45 PM
Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người là nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự học. Đây cũng là nội dung cốt lõi của khái niệm xã hội học tập mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng trong bối cảnh thế giới đang có những đổi thay to lớn và nhanh chóng trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học và công nghệ, sự bùng nổ của cách mạng thông tin. Tư tưởng đó, nội dung đó được thể hiện trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng khi nhấn mạnh: "Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện: "giáo dục cho mọi người", "Cả nước trở thành một xã hội học tập" và được Văn kiện Đại hội X nêu rõ thêm "Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống giáo dục suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học; xây dựng và phát triển hệ thống học tập cho mọi người với những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục".

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-BCĐXHHT, ngày 15/11/2017 về việc làm việc với đoàn kiểm tra Đề án Xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 1024/KH-BCĐXHHT, ngày 17/11/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện Lệ Thủy. Sáng ngày 23/11/2017, xã Tân Thủy vinh dự đón đoàn kiểm tra Đề án Xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Quảng Bình của đoàn Kiểm tra liên ngành của Bộ giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Ban Tuyên Giáo Trung ương.

2311haihac1.jpg

Đến dự với buổi làm việc, về phía Đoàn công tác: do đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Phạm Sỹ Bỉnh, vụ trưởng vụ GDTX Bộ GD&ĐT; Ông Hoàng Nam Nhất - Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề Ban tuyên giáo Trung ương; Bà Nguyễn Thị Thọ, Chánh văn phòng Trung ương Hội khuyến học Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân Thủy, Chuyên viên vụ GDTX, Bộ GD&ĐT;

 Về phía tỉnh Quảng Bình: Ông Trần Thanh Văn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình , ông Phan Thành Trưởng Phòng GDCN-TX Sở GD-ĐT và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDCN-TX;

 Về phía huyện Lệ Thủy: Ông Lê Văn Bảo - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ông Võ Vĩnh Hào, HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT đại diện BCĐ cấp huyện cùng các đc Phó trưởng phòng, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Ông Trương Như Tâm - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cùng các đồng chí trong Thường trực Hội;

Về phía Xã Tân Thủy: Ông Lê Hữu Bình, HUV, Bí thư Đảng ủy xã, ông Trấn Văn Lương- Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí lãnh đạo xã, Ban chỉ đạo Xã hội học tập cấp xã.

Tại buổi làm việc, mọi người được nghe báo cáo “Xây dựng xã hội học tập xã Tân Thủy giai đoạn 2012 – 2020”. Báo cáo đã nêu bật được những kết quả ban đầu đáng trân trọng trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Tân Thủy. Cụ thể là:

Tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Bằng nhiều hình thức, Ban chỉ đạo đã phân công các thành viên chuyển tải đầy đủ các văn bản như: Quyết định số 89/ QĐ-TTg ngày 9/1/2013của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 4360/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ; Kế hoạch số 1730/KH-UBND ngày 20/10/2014 về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ; Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 10/11/2015 về việc Ban hành Tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”; Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 11/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai đại trà các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 và thí điểm mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016; Kế hoạch số 35/HD-HKH ngày 11/3/2016 của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình về việc Hướng dẫn đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc cấp xã quản lý giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình.  Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 về Quy định đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Công văn số 1593/SGDDT-GDCN-TX ngày 10/8/2015 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Kế hoạch số 1076/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND huyện Lệ Thủy về triển khai đại trà các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 và thí điểm mô hình “Cộng đồng học tập” năm 2016.

Tích cực triển khai mô hình “gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập”. Năm 2016, trên địa bàn xã có 1034/1337 gia đình (đăng kí) được công nhận gia đình học tập, đạt 77,4% (trong đó có 370 gia đình học tập tiêu biểu);  2/9 dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 8/12 thôn được công nhận “ cộng đồng học tập” đạt tỉ lệ 66,7%. Năm 2017, có 4/5 đơn vị đạt tiêu chí “đơn vị học tập”, 7/9 dòng họ đạt tiêu chí “dòng họ học tập”; 10/12 thôn được công nhận “cộng dồng học tập”; có 1315/1476 gia đình (đăng kí) được công nhận gia đình học tập (đạt %) 89,1%, tăng 11,7%.

Tích cực chỉ đạo triển khai thí điểm mô hình “cộng đồng học tập cấp xã” theo kế hoạch 1076/KH-UBND của UBND huyện. Năm 2016, xã được UBND huyện công nhận cộng đồng học tập cấp xã đạt loại TỐT (89,5đ). Năm 2017, qua kiểm tự kiểm tra, dự kiến đạt 91 điểm (loại Tốt).

Tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban MTTQVN xã lãnh, chỉ đạo Hội, chi hội Khuyến học xã hoạt động có hiệu quả. Hiện tại, Hội khuyến học xã có 68 chi hội và hoạt động có hiệu quả.

Chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng tích cực hoạt động (Trung tâm HTCĐ có bộ máy theo đúng thành phần, có Tổ giúp việc; có phòng làm việc của thường trực và hội trường để mở các lớp tập huấn; hàng năm trung tâm đều xây dựng được kế hoạch hoạt động; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở lớp);

Tham mưu tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; Tham mưu sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch (2013-2015)

Trong quá trình thực hiện, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của xã Tân Thủy đã thu được kết quả có ý nghĩa.

2311haihac2.jpg

Đồng chí Lê Văn Bảo – TUV – Chủ tịch huyện Lệ Thủy phát biểu

1. Về tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập

Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác xây dựng xã hội học tập. Tổ chức tuyên truyền xây dựng xã hội học tập thông qua phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, biểu dương các gương điển hình có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập; phổ biến kiến thức về các lĩnh vực khoa học và đời sống, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện nhà trường, trung tâm, nhà văn hóa, câu lạc bộ ...Đài truyền thanh các thôn, các trường học từ Mầm non đến THCS đã triển khai nội dung công tác xây dựng xã hội học tập lồng ghép trong chuyên mục “Giáo dục và Đào tạo” và “Khuyến học”, bản tin công tác khuyến học, khuyến tài như: phản ánh kịp thời các thông tin về hoạt động của ngành giáo dục trong đó có các tin bài tuyên truyền nội dung Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và các hoạt động triển khai thực hiện Đề án, đăng nhiều tin bài tuyên truyền và các mục tư vấn về chính sách khuyến học: người dân Tân Thủy với phong trào học tập suốt đời, học ở mọi lứa tuổi, hiệu quả từ các lớp học tại các trung tâm HTCĐ...Hàng năm, tổ chức tốt tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời qua đó góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng xã hội học tập. Từ năm 2014 - 2016 mở được 48 lớp với 3.360 người dự, riêng năm 2017 mở được 13 lớp với 1.134 người dự.

2311haihac3.jpg

Đồng chí Võ Vĩnh Hào – HUV – Trưởng phòng GD&ĐT Lệ Thủy phát biểu

2. Về cung cấp tài liệu học tập cho các cơ sở giáo dục

Hàng năm, Hội khuyến huyện, xã phối hợp với các nhà trường đã tham mưu triển khai có hiệu quả Tuần lễ học tập suốt đời theo chủ đề, thông qua đó các tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ sách cho các thư viện trường học và tủ sách dùng chung tại các Trung tâm học tập cộng đồng xã. Phô tô đầy đủ các tài liệu có liên quan gửi cho các thôn, các cơ sở để thực hiện. Riêng năm 2017, thư viện các trường học và tủ sách Trung tâm học tập cộng đồng huy động được trên 2.000 đầu sách từ chương trình “Ngày sách Việt Nam” và “Tuần lễ học tập suốt đời” do cá nhân và các tổ chức trao tặng.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cử 22/22 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ. Kết quả, có 100% cán bộc công chức viên chức đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 18/22 người có trình độ đại học, tỉ lệ 81,8%, tăng 60% so với năm 2012.

4. Về mục tiêu đạt được trong Đề án

4.1. Kết quả xoá mù chữ và phổ cập giáo dục: (1) Về phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường: 109/109 đạt 100%; Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: 101/101 đạt 100%; Tỉ lệ chuyên cần: 98,6%; Tỉ lệ trẻ SDD thể thấp còi: 7/100 đạt 0,7%; Tỉ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân: 6/100 đạt 0,6%. Xã Tân Thủy đạt chuẩn PCMN cho trẻ 5 tuổi (năm 2013). (2). Về phổ cập giáo dục tiểu học: Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1/trẻ 6 tuổi phải phổ cập: 101/101 đạt tỉ lệ 100%; Tỷ lệ trẻ từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 379/380 đạt tỉ lệ 99.74%; Tỷ lệ trẻ  11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 99/100  đạt 99%; Tỷ lệ trẻ dưới 11 tuổi bỏ học: 0 (Bằng không); Tỉ lệ trẻ khuyết tật 6-14 được được tiếp cận giáo dục: 8/10 đạt 80%. Xã Tân Thủy đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3. (3). Về phổ cập giáo dục THCS:  Tỷ lệ trẻ THCT TH vào lớp 6: 100/100 đạt 100 %; Tỷ lệ HS lớp 9 TN THCS năm qua: 110/110 đạt: 100 %; Tỷ lệ TTN 15-18 tuổi TN THCS: đạt: 385/397 đạt  97 %; Tỷ lệ TTN 15-18 tuổi đang học chương trình GDPT, GDTX cấp THPT hoặc GD nghề nghiệp: 381/397 đạt tỉ lệ 96 %; Tỉ lệ trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục đạt 9/9, tỉ lệ 100 %. Xã Tân Thủy đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. (4).Về xóa mù chữ: Tổng số dân trên địa bàn: 6754 người, nữ 3241; dân tộc ít người: 0; Tỷ lệ người trong độ tuổi 15-25 biết chữ mức 1: 1399/1399, đạt100%; trong đó nữ 640; Tỷ lệ người trong độ tuổi 15-35 biết chữ mức 1: 2556/2556, đạt: 100%; Tỷ lệ người trong độ tuổi 15-35 biết chữ mức 2: 2556/2556, đạt: 100%; trong đó nữ: 1152; Tỷ lệ người trong độ tuổi 15-60 biết chữ mức 2: 4420/4420, đạt: 100% trong đó nữ: 2074. Xã Tân Thủy đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2

 4.2. Kết quả học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ: Số cán bộ, công chức, viên chức của xã tham gia chương trình học tập ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu việc làm: 18/22 người chiếm 81,8%;; Số cán bộ, công chức, viên chức của xã có trình độ ngoại ngữ 18/22 người, đạt 81,8%;

4.3. Kết quả học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn: Đối với cán bộ công chức cấp xã: Được bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng lãnh đạo, quản lý điều hành theo vị trí công việc: 20/20 người đạt 100%; Thực hiện chế độ bắt buộc trong năm: 12/12 người, đạt 100%; Đối với lao động nông thôn: Số người tham gia cập nhật kiến thức, kĩ năng chuyển giao khoa học kĩ thuật công nghệ sản xuất tại các Trung tâm học tập cộng đồng và các thiết chế văn hóa khác: 1590/4309 người lao động người, đạt 36%, có việc làm thường xuyên 3967/4309 tỷ lệ 92%; Từ năm 2014- đến tháng 11/2017, đã tổ chức được 61 lớp bồi dưỡng đại trà, có 4.494 lượt người dự. Trong đó, có 13 lớp dạy nghề ngắn hạn với 529 lượt người được cấp chứng chỉ. Cụ thể: Năm 2013: Lớp dạy nghề nuôi ong lấy mật (3 tháng): 34 người; Năm 2014: 02 lớp trồng và bảo quản cây cao su: 90 người; 01 lớp gieo trồng giống lúa mới: 60 người; 01 lớp tập huấn nuôi trồng nấm ăn và dược liệu: 50 học viên. Năm 2015: Tập huấn VAC (ngày 20/6/2015): 32 người; Tập huấn chăn nuôi và phòng bệnh gia cầm (30/7/2015): 39 người; Năm 2016: Tập huấn lớp may công nghiệp (2 tháng): 21 người; 3 lớp học nghề Điện dân dụng và Làm vườn: 103 em. Năm 2017: Tập huấn 2 lớp học SRI (3 tăng, 3 giảm): 100 người.

2311haihac4.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Việc triển khai thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, từ đó đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục và đào tạo, phổ cập các bậc học đã được xã Tân Thủy và huyện Lệ Thủy đặc biệt quan tâm. Đoàn công tác cũng đề nghị tỉnh, huyện quan tâm toàn diện đến các nhiệm vụ Chính phủ, Trung ương yêu cầu trong xây dựng xã hội học tập; hoàn thiện các nội dung báo cáo, tổng hợp các kiến nghị, đề nghị của tỉnh trong quá trình thực hiện xây dựng xã hội học tập.  

Tin tưởng rằng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào xây dựng xã hội học tập để toàn thể cán bộ và nhân dân hiểu, ủng hộ và tích cực tham gia. Việc thực hiện đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020”- năm 2017 trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Lệ Thuỷ sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa, xứng đáng xã có truyền thống hiếu học để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Con người Việt Nam không chịu nghèo nàn lạc hậu, con người Việt Nam hiếu học, ham hiểu biết, giàu nghị lực, quyết vượt qua mọi khó khăn trở ngại để xây dựng đất nước mạnh giàu. “Biết nhiều, nghe rộng mới làm nên sự nghiệp; Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”.

Tháng 11 năm 2017

Hạc Hải
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com