Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 317
Số lượt truy cập: 32029741

Quảng cáo
CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA NHẰM HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NGÀNH 11/10/2017 9:34:18 AM
...Trước hết, cho phép tôi thay mặt tập thể Công đoàn Phòng GD&ĐT xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu cùng các đồng chí lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện thay mặt đoàn chủ tịch thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn trong nhiệm kì qua và dự thảo phương hướng nhiệm vụ Công đoàn trong nhiệm kì tới, tôi xin bày tỏ sự đồng thuận cao. Được sự cho phép của Đại hội, thay mặt BCH Công đoàn Phòng GD&ĐT tôi xin tham luận nội dung: “Công đoàn phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành” để minh họa thêm những thành tích đã đạt được, những nhận định, đánh giá hoạt động của Công đoàn huyện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

(1). Công đoàn Phòng GD&ĐT gồm 15 đoàn viên, lao động với 100% đạt trình độ từ Đại học trở lên (trong đó có 05 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 04 đồng chí đang theo học Thạc sỹ), 93% đạt trình độ từ TCLLCT trở lên (trong đó có 03 đồng chí trình độ CCLLCT trở lên);

Với chức năng nhiệm vụ của Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

Điều đó khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mỗi đoàn viên lao động của Phòng GD&ĐT là hết sức quan trọng. Kết quả sự phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn Phòng GD&ĐT trong triển khai các hoạt động có ảnh hưởng lớn và quyết định đến kết quả hoạt động chung của toàn ngành. Vì vậy, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo các chương trình hoạt động của công đoàn như các công đoàn cơ sở khác, hoạt động của công đoàn Phòng GD&ĐT cần có sự khác biệt và phải hướng đến thực hiện các mục tiêu chung của toàn ngành.

(2). Trong những năm qua được sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện, Công đoàn GD huyện và Chi bộ Phòng GD&ĐT, Công đoàn và chuyên môn Phòng GD&ĐT đã luôn phối hợp chặt chẽ để tổ chức chỉ đạo tốt các chương trình hoạt động của công đoàn cũng như nhiệm vụ chính trị của cơ quan và toàn ngành theo từng năm học. Bên cạnh tổ chức tốt việc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, kiến thức pháp luật, kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn viên lao động, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn vận động đoàn viên, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động  lớn của ngành giáo dục và Công đoàn các cấp, 100% các phong trào thi đua và các cuộc vận động của toàn ngành đều có vai trò tiền phong, gương mẫu của các đoàn viên công đoàn Phòng GD&ĐT.

(3). Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn để thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua nên đã góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các năm học. Đã triển khai và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của BCH TW Đảng lồng ghép với phong trào "Đoàn viên, người lao động Lệ Thủy thi đua làm theo lời Bác", đoàn viên công đoàn Phòng GD&ĐT đã xây dựng chương trình rèn luyện cá nhân, thực hiện chức trách nhiệm vụ chỉ đạo các cấp học do đoàn viên phụ trách một cách đồng bộ với hoạt động chuyên môn. Phong trào xây dựng văn hóa công sở được đoàn viên hưởng ứng tích cực tạo chuyển biến trong phong cách làm việc, thái độ ứng xử với đồng nghiệp, nhân dân. Phong trào thi đua "Hai tốt" trong ngành Giáo dục được các ĐV đưa vào chương trình chỉ đạo từng năm học. Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được đoàn viên công đoàn cơ quan thường xuyên trăn trở. Để chỉ đạo xây dựng phong trào tốt chúng tôi đã đề xuất với chuyên môn nhiều biện pháp tích cực như tham quan học hỏi, tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin, các CĐCS trường học tích cực hưởng ứng, đến nay bộ mặt các trường học đã được cải thiện, nhất là cấp học mầm non.   

+ Trong công tác phối hợp bồi dưỡng đội ngũ nhằm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", chính từ sự gương mẫu đi đầu của các đoàn viên Phòng GD&ĐT đã góp phần làm gương, tạo động lực cho đội ngũ trong toàn ngành noi theo nên mỗi năm có hàng trăm đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp. Hiện nay trong toàn ngành có 17 CBGV có trình độ thạc sỹ và hơn 20 CBGV đang theo học thạc sỹ (so với đầu nhiệm kỳ tăng 15 đồng chí thạc sỹ), 100% đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên (trong đó cấp THCS có 72,0% đạt trình độ trên chuẩn tăng so với đầu nhiệm kỳ 4,5%, cấp Tiểu học có 95,0% đạt trình độ trên chuẩn tăng so với đầu nhiệm kỳ 9,3%, cấp MN có 80,13% trình độ trên chuẩn tăng so với đầu nhiệm kỳ 13,7%).

+ Trong phối hợp xây dựng kế hoạch mục tiêu hàng năm luôn có sự bàn bạc thống nhất giữa chuyên môn và công đoàn nên quá trình triển khai luôn nhận được sự đồng thuận và đạt hiệu quả cao. Phối hợp chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay có 64 đơn vị đạt chuẩn quốc gia (71,1%) so với đầu nhiệm kỳ tăng 12 đơn vị (13,4%);

+ Các hoạt động từ thiện, nhân đạo đã được phối hợp triển khai và đạt kết quả cao, mỗi năm quyên góp được trên dưới 1 tỷ đồng, mỗi năm có gần 300 lượt đoàn viên lao động toàn ngành hiến máu nhân đạo và tham gia các hoạt động thiện nguyên khác.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành luôn được Sở GD&ĐT đánh giá cao và được lãnh đạo huyện ghi nhận và biểu dương, được sự đồng thuận ủng hộ nhất trí từ chính quyền các địa phương và phụ huynh học sinh.

Kính thưa Đại hội.

(4). Để công tác phối  hợp giữa chuyên môn và Công đoàn ngày càng hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Tại Đại hội này, thay mặt Công đoàn Phòng GD&ĐT tôi xin phép đề xuất một số giải pháp sau:

- Một là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, LĐLĐ huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt các phong trào thi đua, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và công đoàn. Động viên, đoàn viên cơ quan tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các lĩnh mực mới, khó mà chuyên môn triển khai, ví dụ những vấn đề mới và khó đối với Ngành GD&ĐT là: Thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, xây dựng cộng đồng nói tiếng Anh; Chỉ đạo thực hiện tốt nội dung phòng tránh đuối nước tiến tới phổ cập bơi an toàn cho học sinh,...

- Hai là, Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. LĐLĐ huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT để chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT tiếp tục quan tâm xây dựng bộ máy tổ chức công đoàn các đơn vị ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh việc "Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan", xây dựng Quy chế phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và lãnh đạo cơ quan nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo cơ chế phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp ở công đoàn cơ sở để định hướng tháo gở kịp thời.

- Ba là, Giữa LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT phải tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, hàng năm phối hợp xây dựng các tiêu chí thi đua rõ ràng, kịp thời, bám sát các hoạt động của chuyên môn. Khen thưởng đúng người, đúng việc, công khai, công bằng và kịp thời. Nhân rộng điển hình tiên tiến từ đó tạo động lực, thúc đẩy phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân viên chức và lao động.

- Bốn là, Thực hiện  tốt các  chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ đoàn viên và lao động. Tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ quyên góp của ngành để chăm lo và tự chăm lo tốt hơn đời sống cho đoàn viên và lao động. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành về đường lối của Đảng; chính sách pháp luật Nhà nước; chủ trương kế hoạch của Ngành;

Kính thưa Đại hội.

Trên đây là nội dung tham luận của công đoàn Phòng GD&ĐT, xin cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.

Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe của quý vị đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Vững - CT Công đoàn Phòng GD&ĐT tại đại hội Liên đoàn lao động huyện lần thứ VIII (2018-2023)


Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com