Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 231
Số lượt truy cập: 30318132

Quảng cáo
Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện Lệ Thủy: Một Quy chế hay, thiết thực. 4/8/2010 5:20:34 PM
Công sở là nơi phải thường xuyên tiếp xúc vơí dân, các cơ quan hữu quan, với các cộng tác viên, bạn đồng nghiệp trong ngành và cấp trên. Cho nên cán bộ, công chức, nhân viên làm việc nơi công sở cần có những ứng xử văn minh, lịch thiệp, nhã nhặn trong giao tiếp, có văn hoá ở nơi công tác.

Cách đây 65 năm, vào ngày 19 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã viết bài báo “Chính phủ là công bộc của dân”, đăng trên báo Cứu Quốc (tiền thân của báo Đại Đoàn Kết ngày nay), kí tên Chiến Thắng. Bài báo của Bác viết: “Người xưa nói: quan là công bộc của dân, ta cũng có thể nói: Chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu cầu tự do, hạnh phúc cho mọi người… Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh… Uỷ ban nhân dân là ủy ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ cho dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do dân chủ đó”.

Bởi thế, Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn UBND huyện do Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2010 là một quy chế đúng với lòng dân, thể hiện sự tôn trọng đối với nhân dân, đồng thời cũng là việc làm thể hiện tính hiệu quả từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thực hiện.

Quy chế này gồm 7 chương, 27 điều quy định toàn bộ những quy tắc ứng xử , giao tiếp có văn hoá đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, nhân viên làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trường học... đóng trên địa bàn huyện Lệ Thủy, có hiệu lực từ ngày 18/3/2010 (tức có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày kí ban hành). Đồng thời, Quy định cũng chỉ rõ cách tổ chức thực hiện cũng như việc xử lí vi phạm đối với những cơ quan đơn vị, các tổ chức,  cá nhân cố tình làm trái với Quy chế này.

Trong tình hình thiếu ý thức tôn trọng dân, quan niệm xem nhẹ cách bài trí, sắp xếp, trang hoàng nơi công sở đúng theo chuẩn mực ở một số ít cán bộ, công chức, nhân viên và ở mt số cơ quan đơn vị như hiện nay thì Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn UBND huyện vừa được Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ kí Quyết định ban hành quả là hết sức cần thiết, thể theo nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để xây dựng một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

Tin tưởng và mong muốn rằng Quy chế này ra đời sẽ cải tiện đáng kể hiệu quả, chất lượng công việc, tiến tới triệt tiêu tư tưởng, thái đ hách dịch, cửa quyền đang tồn ti, len lõi trong mt s ít cán b công chc, đem lại diện mo và lung sinh khí mi trong niềm tin tưởng tuyt đối vào sự lãnh đạo, quản lí của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đỗ Đc Thun

 

Dưới đây là toàn bộ nội dung của Quy chế này, mời độc giả tham khảo, nghiên cứu, thực hiện:

 

QUY CHẾ

Văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn UBND huyện Lệ Thủy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 3 năm 2010 của UBND huyện Lệ Thủy)

 

Chương I

Quy định chung

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về chế độ làm việc, hội họp, chế độ ra, vào trụ sở cơ quan, trang phục, lễ phục, các chuẩn mực xử sự giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, quan hệ xã hội, việc bài trí trụ sở, tổ chức các ngày lễ, các hoạt động phong trào tại UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nhằm không ngừng nâng cao kỹ năng, đạo đức công vụ, văn hoá công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong huyện.

2. Quy chế này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2006/NĐ-CP của Chính phủ, nhân viên hợp đồng thời vụ (gọi tắt là nhân viên) đang làm việc tại trụ sở cơ quan và khách đến liên hệ công tác.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công sở

1. Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước;

2. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước hiện đại;

3. Phù hợp với nét văn hoá truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế xã hội

Điều 3. Mục đích, ý nghĩa việc xây dựng văn hoá công sở

1. Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của của UBND huyện và các đơn vị trực thuộc UBND huyện;

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên có lề lối làm việc nghiêm túc, phong cách giao tiếp ứng xử, lối sống văn hoá lành mạnh, văn minh; trong hoạt động công vụ phù hợp với cải cách hành chính, đổi mới phương thức hoạt động và hiện đại hoá công sở của cơ quan; thể hiện tác phong của người cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”;

3. Tạo môi trường văn hoá, văn minh, hiện đại công sở; phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó, trách nhiệm cao của cán bộ, công chức, viên chức trong các mối quan hệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ tài sản nhà nước và công dân;

5. Hướng tới mục tiêu: Làm việc theo kế hoạch; giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế, tạo mọi thuận lợi cho nhân dân khi giao dịch.

Điều 4. Các hành vi bị cấm

1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc ở chỗ đông người, nơi công cộng theo  quy định;

2. Sử dụng đồ uống có cồn tại công sở (trừ trường hợp được sự đồng ý của Lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ, tiếp khách ngoại giao);

3. Quảng cáo thương mại tại công sở;

4. Truy cập các website có nội dung không lành mạnh;

5. Thờ cúng trong phòng làm việc và hoạt động mê tín dị đoan;

6. Tổ chức ăn uống, tiếp khách gây gỗ mất trật tự trong giờ làm việc ở công sở;

7. Sử dụng thời gian làm việc để làm việc cho riêng mình.

 

Chương II

Chế độ làm việc, trang phục, lễ phục

của cán bộ, công chức, viên chức

 

Điều 5. Chế độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

1. Chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc theo quy định: Có mặt đúng giờ tại công sở, không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng, không chơi games trong giờ làm việc, không đi  muộn, về sớm; đảm bảo ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả;

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã có kế hoạch công việc cụ thể theo định kỳ năm, quý, tháng và hàng ngày, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động của các bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước UBND huyện khi để xảy ra những vi phạm kỷ luật lao động trong đơn vị;

2. Trong thời gian làm việc phải có ý thức tạo không khí làm việc nghiêm túc, đoàn kết, thân thiện. Mọi hoạt động cá nhân trong giờ làm việc cần đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của các thành viên khác trong cơ quan;

3. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên có trách nhiệm tham gia và chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định, tạo mọi  điều kiện để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi nhau để cùng tiến bộ;

4. Trong quá trình xử lý công việc, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan phải nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo hoàn thành đạt hiệu quả cao;

5. Phòng Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND huyện theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các quy định tại quy chế này tham mưu định kỳ hàng năm  đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này.

Điều 6. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo (6 tháng một lần thông qua Phòng Nội vụ huyện).

Điều 7. Trang phục, đồng phục

Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, công vu phải mang trang phục theo quy định như sau:

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Lễ phục

Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc UBND huyện là trang phục được sử dụng trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp khách quan trọng; Văn phòng HDDND&UBND huyện có trách nhiệm thông báo trước cho khách mời về quy định mặc lễ phục. Khi cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên được phân công đi dự các buổi lễ lớn, các cuộc họp trọng thể phải có ý thức mặc lễ phục để đảm bảo tính trang trọng.

Lễ phục của cán bộ, công nhân, viên chức:

1. Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: Bộ com lê, áo sơ mi, cravat, giày da hoặc dép có quai hậu;

2. Lễ phục của của nữ cán bộ, công chức, viên chức: Bộ áo dài truyền thống, hoặc bộ com plê nữ, giày hoặc dép có quai hậu, trừ cán bộ, công chức, viên chức  đã được quy định lễ phục thì thực hiện theo quy định.

3. Đối cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc được coi là lễ phục.

Điều 9. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

2. Thẻ công chức, viên chức thể hiện tên cơ quan, ảnh, họ và tên; chức danh, mã ngạch công chức theo quy định của Bộ Nội vụ;

3. Các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra việc mang thẻ công chức, viên chức; định kỳ theo dõi sự thay đổi các chức danh để đề nghị Phòng Nội vụ tổng hợp đề xuất Sở Nội vụ cấp phát, điều chỉnh kịp thời thẻ công chức đảm bảo việc sử dụng Thẻ công chức trang trọng, đúng chức danh.

 

Chương III

Bài trí trụ sở, các phòng làm việc

và công tác đảm bảo vệ sinh cơ quan

 

Điều 10. Treo Quốc huy, Quốc kỳ

1. Quốc huy và Quốc kỳ được treo trang trọng tại vị trí theo quy định và phải được thường xuyên thay đổi khi cũ, rách. Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc theo quy định. Hàng năm, thực hiện treo cờ phướn, băng rôn khẩu hiệu tại vị trí đã được ấn định trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm theo quy định.

2. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách nước ngoài và lễ Quốc tang tuân theo quy định về nghi lễ Nhà nước về đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức lễ tang.

Điều 11. Treo ảnh hoặc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Treo ảnh hoặc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hội trường, phòng tiếp khách phải thể hiện trang trọng, phù hợp;

2. Tại các phòng làm việc treo ảnh Bác Hồ theo mô hình phòng chuẩn đã được duyệt (nếu có).

Điều 12. Treo khẩu hiệu, băng rôn, thông tin chào mừng các ngày Lễ lớn, các Hội nghị lớn tổ chức tại phòng họp cơ quan hoặc hội trường

1. Nội dung khẩu hiệu, băng rôn: Giao Phòng Văn hóa Thông tin huyện trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền có liên quan tham mưu giúp UBND huyện quy định cụ thể để các cơ quan, đơn vị thực hiện;

2. Các buổi hội nghị do các cơ quan, đơn vị chủ trì để tổ chức phải được sự đồng ý của lãnh đạo UBND huyện mới thực hiện.

Điều 13. Biển tên

1. Biển tên cơ quan, đơn vị được bố trí tại khu vực cổng chính thể hiện rõ tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại; kích cỡ và thể thức biển tên thực hiện theo Thông tư số 05/2008/TT-BNV ngày 07/8/2008 của Bộ Nội vụ và do UBND huyện duyệt;

2. Biển tên phòng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phải được thể hiện theo mẫu thống nhất; phòng làm việc của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện các phòng phải ghi rõ họ tên, chức danh của từng người. Biển tên phòng làm việc được đặt tại cửa chính ra vào của phòng làm việc;

3. Biển tên của cán bộ, công chức, viên chức phải đầy đủ các thông tin họ tên, chức vụ và được đặt tại mép ngoài phía trước, ở giữa bàn làm việc.

Điều 14. Bài trí phòng làm việc tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

1. Các trang thiết bị, cách bố trí bàn làm việc, hồ sơ lưu trữ, tài liệu tham khảo… của từng cán bộ, công chức, viên chức phải khoa học, gọn gàng theo sơ đồ và theo quy định tại Quy chế làm việc của các đơn vị;

2. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp tài liệu hồ sơ đảm bảo khoa học, ngăn nắp và an toàn.

Điều 15. Công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn công sở

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phân công người theo dõi, giao nhận phiên trực hàng ngày với người bảo vệ theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị;

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn có trách nhiệm kiểm tra nhắc nhở việc quản lý, sử dụng các thiết bị dùng chung và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, biện pháp phòng cháy, chữa cháy; nhân viên được phân công phụ trách các thiết bị điện, nước phải thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra khi kết thúc buổi làm việc;

- Nhân viên được phân công làm tạp vụ thuộc các phòng, ban, đơn vị (nếu có) có trách nhiệm quét dọn phòng lãnh đạo, phòng họp và công trình vệ sinh chung hàng ngày.

2. Tổng vệ sinh các phòng, ban, đơn vị phải thực hiện 01 tháng 01 lần vào cuối tháng, với những công việc: Vệ sinh sàn nhà, xử lý vệ sinh trần nhà, vệ sinh hệ thống cửa.

 

Chương IV

Nội quy ra, vào cơ quan, tiếp khách

và quản lý phương tiện giao thông

 

Điều 16. Nội quy ra, vào trụ sở cơ quan

1. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên khi qua cổng vào trụ sở làm việc phải xuống xe, tắt máy, tháo khăn che mặt và dắt bộ xe qua cổng (đối với xe đạp, xe máy) tối thiểu là 1m; khi ra khỏi trụ sở làm việc phái dắt bộ xe qua cổng mới lên xe, nổ máy.

2. Đối với khách đến liên hệ công tác

- Phải xuống xe, tắt máy, tháo khăn che mặt, xuất trình giấy tuỳ thân hoặc giấy liên hệ công tác; dắt bộ xe qua khỏi cổng cơ quan (đối với xe đạp, xe máy) cách cổng cơ quan thối thiểu là 1m;

- Khách đến liên hệ công tác với Thường trực UBND&HĐND phải đăng ký nội dung cụ thể và phải tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ Văn phòng UBND&HĐND, không được tự tiện vào các phòng làm việc của lãnh đạo UBND& HĐND huyện.

Điều 17. Tiếp khách

1. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên làm việc tại trụ sở cơ quan không được tùy tiện đưa khách hoặc người nhà vào trụ sở cơ quan; trường hợp có khách đến liên hệ công tác cần hướng dẫn khách chấp hành nội quy công sở; không để khách làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức khác trong cơ quan;

2. Việc tiếp khách liên quan tới việc riêng: Không tiếp trong phòng làm việc, chỉ được phép tiếp tại phòng đợi (nếu có).

Điều 18. Quản lý phương tiện giao thông

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan:

- Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan có trách nhiệm chấp hành để xe đúng nơi quy định, thực hiện tự quản trong việc sắp xếp xe tại nhà để xe đảm bảo trật tự, ngăn nắp theo nguyên tắc xe đến trước để xe ở vị trí thích hợp, tạo điều kiện cho người đến sau có nơi để xe (đối với những cơ quan, đơn vị có nhà xe);

- Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên đi công tác dài ngày, có nhu cầu để xe tại cơ quan phải báo cáo với bảo vệ để quản lý; trường hợp không thông báo, nếu xảy ra mất xe, bảo vệ sẽ không chịu trách nhiệm.

2. Đối với khách đến trụ sở cơ quan:

- Bố trí và quy định chỗ để xe của khách đến làm việc tại cơ quan khoa học, hợp lý; không thu phí gửi phương tiện giao thông của khách đến liên hệ công tác;

- Cán bộ văn phòng - Phòng thường trực có nhiệm vụ hướng dẫn khách để xe tại địa điểm quy định ;

- Khi có hội nghị của UBND huyện với thành phần tham dự họp đông người, Văn phòng UBND&HĐND chủ trì phối hợp với nhân viên bảo vệ bố trí, điều hành chỗ để xe và bảo vệ xe.

Chương V

Quy định về chuẩn mực đạo đức, giao tiếp và ứng xử trong thi hành công vụ, trong quan hệ xã hội

Điều 19. Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên tại cơ quan, đơn vị

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc XHCN;

2. Tôn trọng và có trách nhiệm trong giao tiếp, giải quyết công việc của nhân dân, tổ chức;

3. Không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng công vụ;

4. Tận tuỵ, trung thực, minh bạch và hiệu quả đối với công việc được giao;

5. Đoàn kết, hợp tác, quan hệ đúng mực với đồng chí, đồng nghiệp;

6. Gương mẫu, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật.

Điều 20. ứng xử trong giao tiếp

Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trên mọi vị trí công tác, mọi công việc được giao và đối tượng phục vụ quyết tâm thực hiện nguyên tắc “Phục vụ với nụ cười”.

1. Giao tiếp với cá nhân khi giao dịch, làm việc

a) Khi chào hỏi, xưng hô, phục vụ tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc phải thể hiện sự lễ phép, lịch sự nhã nhặn, hướng dẫn tận tình; không nên có thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, vô trách nhiệm, vô cảm trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

b) Khi trực tiếp giao dịch với dân cần thực hiện nghiêm chỉnh: xưng tên, chức danh trước khi làm việc; lắng nghe dân trình bày nguyện vọng, ý kiến; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể những điều dân cần biết; không quát nạt, nói tiếng lóng; phải trả lời những yêu cầu chính đáng của dân.

2. Giao tiếp với đồng nghiệp

Đối với đồng nghiệp phải thể hiện sự đúng mực, thái độ chân tình, có tinh thần đoàn kết, phối hợp công việc trên cơ sở đồng chí, đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ khi gặp khó khăn;

3. Giao tiếp với cán bộ lãnh đạo

Cán bộ, công chức, viên chức khi chào hỏi, xưng hô với lãnh đạo phải thể hiện sự tôn trọng, đúng mực.

Điều 21. Sử dụng điện thoại và giao tiếp qua điện thoại

1. Khi giao tiếp qua điện thoại phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn và nhã nhặn, đảm bảo thông tin trao đổi tập trung vào nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn trả lời;

2. Trong các cuộc họp, hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phải tắt máy điện thoại di động hoặc để máy ở chế độ rung, khi trao đổi điện thoại phải ra ngoài phòng họp, âm lượng không được vọng đến người trong cuộc họp nghe;

3. Không sử dụng điện thoại công vào công việc riêng (trừ trường hợp khẩn cấp, nhưng phải xin phép không làm ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị).

Điều 22. ứng xử trong hội họp, nơi đông người

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên tham dự họp phải nghiên cứu kỹ tài liệu họp đã nhận được, phải đến trước tối thiểu 5 phút trước khi bắt đầu cuộc họp theo chương trình;

2. Công tác chuẩn bị, đảm bảo hậu cần, phối hợp tổ chức cuộc họp thực hiện theo Quy định hiện hành của Nhà nước;

3. Thực hiện tốt ứng xử văn hoá hội họp, thể hiện sự tôn trọng đối với người đang thuyết trình tại hội nghị: không đọc báo, nói chuyện, làm việc riêng; hạn chế nghe điện thoại; Không đi lại, không ra ngoài phòng họp khi không thật sự cần thiết; không nói chen khi chưa được phép của người chủ trì; không bỏ về khi cuộc họp chưa kết thúc.

Điều 23. ứng xử trong tiếp tân ngoại giao, lễ tân phục vụ

1. Trong lễ tân đảm bảo nguyên tắc tự tôn dân tộc, nguyên tắc lễ tân ngoại giao đặc biệt trong đón tiếp ban đầu, hội nghị, mời cơm; trong tiếp khách phải ứng xử đúng mực, tôn trọng khách;

2. Cán bộ các phòng, ban, đơn vị; nhân viên lái xe, lễ tân (thuộc Văn phòng UBND&HĐND) phải tạo được ấn tượng tốt đẹp ban đầu về lòng mến khách và tinh thần phục vụ chu đáo đối với khách trong nước, nước ngoài khi đến làm việc với UBND huyện;

3. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan phải được bồi dưỡng các kiến thức tối thiểu về lễ tân, hội nghị, chiêu đãi, giao tiếp phù hợp với các đối tượng khách đón tiếp.

 

Chương VI

Quy định về tổ chức các ngày lễ

và hoạt động phong trào

Điều 24. Các ngày Lễ, ngày truyền thống trên địa bàn UBND huyện

 

1. Các ngày Lễ lớn của đất nước, ngày kỷ niệm của tỉnh;

2. Ngày truyền thống tại địa phương, ngành thực hiện theo quy định chung của ngành, của tỉnh.

Điều 25. Tổ chức các ngày lễ và hoạt động phong trào trên địa bàn huyện

1. Vào các dịp lễ lớn, các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh chủ động tổ chức các hoạt động phong trào phù hợp với nhu cầu thực tế; việc tổ chức các ngày lễ, các ngày truyền thống và các hoạt động khác thực hiện trên nguyên tắc trang trọng, tiết kiệm, thiết thực

Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phải có ý thức nhiệt tình tham gia và chấp hành khi có sự điều động tham gia, trường hợp có lý do chính đáng phải báo cáo để được xem xét, giải quyết;

2. Khi tổ chức hoặc tham gia các phong trào quần chúng, các hoạt động văn hoá thể thao trong toàn huyện hoặc giao lưu với các đơn vị bạn thì các phòng, ban chuyên môn phải xin ý kiến của lãnh đạo UBND huyện trước khi triển khai thực hiện.

Chương VII

Tổ chức thực hiện

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện

1. Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng Quy chế; theo dõi và định kỳ báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện về tình hình chấp hành Quy chế văn hoá công sở của các đơn vị, các Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, tạo cơ sở đánh giá cán bộ và bình xét thi đua cuối năm.

- Đề xuất việc trang cấp, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về lễ tân phục vụ liên quan nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định tại Quy chế.

2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên đang làm việc tại trụ sở cơ quan, khách đến liên hệ công tác phải thực hiện đúng các quy định  trong Quy chế này.

3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong đơn vị mình; chủ động đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước UBND huyện khi để xảy ra những vi phạm Quy chế trong đơn vị.

4. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra đoàn viên, hội viên của mình chấp hành tốt Quy chế.

Điều 27. Xử lý vi phạm

1. Việc chấp hành Quy chế là một tiêu chuẩn đánh giá kết quả công tác khi xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vào dịp cuối năm. Đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẻ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com